Přibližně tři sta dvacet dva milionů korun. To je částka se kterou se počítá v návrhu krajského rozpočtu pro rok 2015 na investice do tří nemocnic v regionu. Nejvíce peněz, kolem 137 milionů korun, by mělo jít na centralizaci lékařské péče v karlovarském špitále. Ale ani Cheb nebo Sokolov nepřijdou zkrátka.

V chebské nemocnici má začít konečně stavba zázemí pro umístění lineárního urychlovače k léčbě onkologických pacientů. V sokolovské nemocnici, kterou má pronajatou společnost Nemos, se počítá mimo jiné se stavebními úpravami části pavilonu gynekologického a porodnického oddělení. Řada akcí ale začala už v letošním roce, mezi nimi například budování parkovacího domu a rekonstrukce očního oddělení v sokolovské nemocnici.

Zatímco parkovací dům v sokolovské nemocnici financují těžaři ze Sokolovské uhelné, přestavbu očního oddělení s 13 lůžky zaplatí kraj. Přestavba nevyužitých prostor bývalého ředitelství bude stát 17 milionů korun. Podle primáře očního oddělení Andreje Farkaše bude mít nové oddělení stejný počet lůžek jako současné. „Potřebovali bychom zhruba 17 až 18 lůžek, ale narážíme na limity pojišťoven,"řekl primář. Sokolovské lůžkové oční oddělení přitom plní roli krajského zařízení.

„Pokračujeme v našem plánu postupné obnovy sokolovské nemocnice, která slouží pacientům nejen ze Sokolovska. V květnu letošního roku skončily stavební úpravy pavilonu C, kde vznikly nové ambulance, v srpnu a září se začalo se zateplením budovy B a s obnovou anesteziologicko-resuscitačního oddělení," spočítal investice za letošní rok hejtman Josef Novotný.

Kraj plánuje pokračování obnovy sokolovské nemocnice i v roce 2015. „Počítáme s rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení v pavilonu E a s modernizací oddělení dlouhodobě nemocných v pavilonu D. Na obě stavební akce je v krajském rozpočtu vyčleněno okolo 50 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. 

Podle hejtmana bude kraj v roce 2015 financovat také připravovanou centralizaci lékařské péče v karlovarské nemocnici. Projekt by měl vyjít na 137 milionů korun. V chebské nemocnici zase kraj nechá zbudovat kryt pro lineární urychlovač a zakoupí nový moderní přístroj za zhruba 100 milionů korun.