Karlovarský kraj sice hospodaří se sumou kolem pěti miliard korun, ovšem po přerozdělení milionů například na platy učitelů či na provoz středních škol a po zafinancování dopravní obslužnosti, záchranky a vlastních příspěvkových organizací mu zbudou necelé dvě miliardy.

„Aby nedošlo k omylu. My nemáme 5,4 miliardy, ale posíláme je dál. Výběr daní se navíc nelepší, zůstává stejný jako v loňském roce. Úsporný režim na našich odborech a v organizacích proto trvá, investiční akce kvůli zaměstnanosti v regionu omezovat nechceme. Šetříme a snažíme se vyjít,“ uvedl hejtman Josef Novotný (ČSSD) k závěrečnému účtu loňského hospodaření.

Karlovarský kraj obdržel za rok 2010 příjmy v celkové výši 5 404 297 tisíc korun. Celkové výdaje po konsolidaci činily 5 727 083 tisíc korun. Na účtech kraje zůstaly volné finanční prostředky ve výši 23 523 tisíc korun.

Schválený rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 počítal s překročením výdajů nad příjmy o 1 605 119 tisíc. „Prorůstový rozpočet byl tvořen v souvislosti s předfinancováním a spolufinancováním projektů z fondů EU a jako zdroj financování těchto výdajů se do rozpočtu roku 2010 zapojovaly nasmlouvané úvěry v souhrnné výši 1 520 milionů a finanční prostředky z minulých let, převážně ze zdrojů fondu budoucnosti,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Havel (ČSSD).

Částka vyrovnávající rozdíl hospodaření je řešena zapojením financování ve výši 322 787 tisíc korun. Účetní výsledek hospodaření kraje za rok 2010 skončil ziskem ve výši 153 814 tisíc korun. Celkové finanční prostředky na účtech Karlovarského kraje (včetně fondů) činily k 31. prosinci 2010 částku ve výši 686 289 tisíc korun. Z toho částku ve výši 662 765 tisíc představují nevyčerpané účelově vázané prostředky.

„Jedná se o finanční prostředky na peněžních fondech, na zvláštním školském účtu, na zvláštních účtech projektů a účelově vázané prostředky. Volné finanční prostředky k přerozdělení pak dosahují částky 23 523 tisíc korun,“ dodal Havel.

Při finančním vypořádání za rok 2010 odvedl Karlovarský kraj do státního rozpočtu nevyčerpané státní finanční prostředky v celkové výši 2 286 tisíc korun. Krajské hospodaření za rok 2010 už přezkoumala kontrolní skupina Ministerstva financí. Ze zprávy vyplývá, že byly zjištěny pouze drobné nedostatky, ke kterým není nutno přijímat další opatření k nápravě.

„Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 bude součástí závěrečného účtu kraje za rok 2010, který bude zastupitelstvo kraje schvalovat na svém červnovém zasedání,“ poznamenal náměstek Havel.

Ze 77 příspěvkových organizací, které Karlovarský kraj ke konci roku 2010 zřizoval, hospodařily tři organizace se ztrátou.

„Rada Karlovarského kraje uložila ředitelům těchto organizací uhradit ztrátu roku 2010 z rezervního fondu organizace, případně z výsledku hospodaření za rok 2011,“ poznamenal náměstek hejtmana Martin Havel.

O alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za minulý kalendářní rok ve výši 23 523 tisíc korun bude rozhodovat krajské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Navrhli jsme, aby byly rozděleny. 300 tisíc pro Muzeum Cheb na záchranný archeologický výzkum, 150 tisíc Muzeu Karlovy Vary na totéž, osm milionů pro Karlovarskou krajskou nemocnici na masivní opravy, především střech a kanalizace. Finance by měly být využity rovněž na vybavení nadstandardních pokojů. Částku ve výši 14 473 tisíc chceme alokovat do fondu budoucnosti,“ uzavřel náměstek Havel.