„Regiony postižené těžbou, v nichž je životní úroveň nižší než v jiných částech Evropy, potřebují přednostní péči ze strany státu i Evropské komise,“ informovala krajská mluvčí Jana Pavlíková. „Proto by se měl náš kraj mimo jiné přihlásit do plánované výzvy, která se otevře v létě letošního roku. Z ní by měly jít finance pro vybraných 6 regionů na technickou podporu přípravy projektů řízené restrukturalizace a zmírnění následků plánovaného útlumu těžby hnědého uhlí,“ dodala.

„Představitelům Evropské komise jsme především ukázali náš kraj jako strukturálně postižený region, který se potýká s nejnižší průměrnou mzdou v zemi, nejnižším HDP na obyvatele v ČR. Máme nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Na druhou stranu jsme lázeňským krajem, který musí stavět na rozvoji cestovního ruchu,“ uvádí hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Proto kraj stanovil 5 strategických projektů, jež by měly situaci pomoci zlepšit, a chce na ně získat peníze z národních i evropských programů. „Založili jsme uhelnou platformu, která se soustředí na čtyři tematické oblasti, ať už je to řízený útlum těžby, věda a výzkum, vzdělávání a tvorba pracovních míst,“ dodává hejtmanka.