Více sběrných míst pro odložení nefunkčních úsporných a lineárních zářivek vznikne v Karlovarském kraji. Ta začala fungovat od září loňského roku v obchodech, na úřadech, ve školách nebo ve firmách. V celé republice jich je přes devět set. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji, a to 132, v Karlovarském pak jen pětadvacet.

Nezisková společnost Ekolamp, která se od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a recyklaci osvětlovacích zařízení, předpokládá, že v příštích letech najde partnery pro rozmístění dalších několika tisíc malých sběrných nádob pro světelné zdroje z českých domácností. „Snaha přiblížit sběrnou síť domácnostem je hlavním trendem zpětného odběru malých elektrozařízení. Čím větší aglomerace, tím kratší vzdálenosti, kam jsou lidé ochotni s nefunkční zářivkou jít,“ vysvětluje důvody vzniku sběrné sítě Alexandr Hanousek, jednatel společnosti Ekolamp. „Sběrné dvory jsou pro odevzdání malé zářivky pro občany daleko a mobilní sběry probíhají jen někde a jen občas. Podle výzkumů je tak vhodnější zřizovat stacionární místa zpětného odběru tam, kam jsou lidé zvyklí chodit i za jiným účelem,“ poznamenal.

Malá sběrná nádoba je určena pro zpětný odběr úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů obsahujících LED diody. Ekolamp dodává sběrné nádoby včetně dalších materiálů potřebných ke zřízení sběrného místa zcela zdarma. Na Sokolovsku je speciálních nádob na vysloužilé zářivky hned několik. Lidé je najdou například v Sokolově, Horním Slavkově, v Chodově, Kraslicích a také v Krajkové.

Obliba úsporných zářivek v českých domácnostech v posledních letech výrazně vzrostla. „S narůstajícím množstvím těchto světelných zdrojů je úzce spojena i otázka jejich budoucího zpětného odběru a recyklace, protože tato zařízení obsahují malé množství rtuti,“ uvedl jednatel. Vyzval zároveň domácnosti, aby se do recyklace zářivek zapojily. „Nejenže můžeme 94 procent materiálu opět použít, ale do našeho životního prostředí se ročně nedostane několik desítek kilogramů rtuti. Výsledky zpětného odběru zářivek však mohou být mnohem lepší,“ říká Hanousek. Podle letošního průzkumu totiž necelá polovina domácností vysloužilé zářivky stále vyhazuje do komunálního odpadu.