Nejvyšší penetrace je v Karlovarském kraji, kde EZK vlastní již každý pátý obyvatel. Uvedla to společnost IZIP, která se specializuje na elektronické zdravotnictví.

V kraji je do systému IZIP zapojeno více než 420 zdravotnických pracovníků a přes 240 zdravotnických zařízení. „Zdravotní péče v Karlovarském kraji je dlouhodobě na vysoké úrovni a jednou z cest, jak udržet tento standard i v současné ekonomické situaci, je elektronizace zdravotnictví. Proto jistě stojí za zmínku, že tento region je první v ČR, ve kterém jsou všechny nemocnice již zapojeny do systému,“ uvedl zdravotní rada Karlovarského kraje Joža Lokajíček.

Výhody elektronické zdravotní knížky, tedy především rychlou komunikaci mezi lékaři a možnost mít zdravotní informace o pacientovi v reálném čase, nyní využívají zdravotničtí pracovníci tří krajských nemocnic v Sokolově, Chebu a v Karlových Varech. V těchto třech nemocnicích bylo provedeno již přes padesát tisíc záznamů do EZK jejich pacientů.

Zaregistrovat si EZK přitom mohou noví zájemci ihned. „Mezi nejrychlejší způsoby patří elektronická registrace, kdy po krátké návštěvě registračního místa odcházíte rovnou s aktivní Elektronickou zdravotní knížkou a přístupovými kódy. Elektronická registrace je dostupná pro pojištěnce VZP na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm CzechPOINT nebo přímo na pobočkách VZP,“ sdělil ředitel IZIP Jiří Pašek s tím, že další možnost registrace je u praktického lékaře, na www.izip.cz nebo dalších označených registračních místech. „Za posledních šest měsíců jsme zaznamenali výrazný zájem o zřízení EZK, v průměru se registrovaly téměř dva tisíce nových klientů denně. Neustále se zvyšující počet je také důsledkem poptávky lékařů a lékárníků, kteří se rovněž ve stále větší míře do systému zapojují,“ doplnil Pašek.

Elektronická zdravotní knížka

Systém IZIP, neboli Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta, představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a předávání zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků či opakovaným vyšetřením. V nouzových případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu – základním informacím o pacientovi, jako krevní skupina, alergie apod. Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.