Ředitelka krajského úřadu Martina Vránová v souvislosti s prevencí šíření onemocnění koronavirem rozhodla o úplném zrušení úředních hodin. "Veškerá podání je možné činit v podatelně krajského úřadu, prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou ID siqbxt2 nebo poštou," informovala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Dotazy veřejnosti týkající se zrušení úředních hodin krajského úřadu je možné směřovat na e-mail: info@kr-karlovarsky.cz.

"V případě neodkladných záležitostí jsou pro telefonní či e-mailový kontakt k dispozici veřejnosti kontaktní údaje na vedení a zaměstnance Karlovarského kraje, a to v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách kraje," doplnila Pavlíková.