Dále se jedná o budovy, které městu způsobují zvýšené dodatečné náklady a to zejména u objektů fungujících jako ubytovny. Chtějí tím dosáhnout toho, že je majitelé buď opraví nebo zdemolují či zamezí opakovanému nepořádku u těchto domů. Předpokladem je, že město bude poté vypadat mnohem lépe. Řada majitelů těchto domů nesouhlasí s tím, že zrovna jejich nemovitost se ocitla na seznamu zveřejněném na stránkách města. Město se totiž rozhodlo podklady pro zastupitele zpřístupnit i široké veřejnosti, což dříve v Kraslicích nebývalo zvykem. Deník proto některá místa navštívil a čtenáři si tedy mohou sami udělat obrázek o tom, zda je místo vybrané právem či nikoli. Jsou zde opuštěné domy, firmy, panelové domy, činžovní domy i ubytovny.

Tento nástroj dal obcím poměrně přelomový nález Ústavního soudu ze srpna tohoto roku. Podle něj nyní obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti a ne celou oblast. Touto částí nemusí být pouze souvislá část území obce, nýbrž i konkrétní označené nemovitosti.

Zdroj: Roman Cichocki

"Možnost obcí zatížit vyšším zdaněním jen určité nemovitosti je rovněž naplněním ústavního principu samosprávy a subsidiarity politické moci. Jsou to totiž právě místní samosprávy, které mohou efektivně zajistit, aby výše zdanění nemovitostí odpovídala negativním externalitám, které jsou s nimi spojeny v konkrétním místě žití. Samozřejmě doložit tyto negativní externality nebude lehké. Jak jsme se od všech dověděli, všude bydlí v podstatě jen pracující lidé, a ti, na které si občané pravidelně stěžují, rozhodně nebydlí v žádném z objektů na zveřejněném seznamu," říká starosta Kraslic Jan Šimek s tím, že proti takzvaným obchodníkům s chudobou lze vyhrát jen pokud by v zastupitelstvu byla odvaha a jednota což prý mnohdy chybí.

Starosta Oloví Jiří Mikuláš ukazuje Bílou stuhu, kterou město získalo v soutěži Vesnice roku.
Oloví se může pochlubit Bílou stuhou za práci s mládeží

Podle starosty o nemovitostech, které jsou na seznamu, dlouze diskutovali napříč celým zastupitelstvem. Návrhy podala rada města a zastupitelé se k nim vyjadřovali na svém pracovním setkání. Seznam doznal několika změn či úprav a konečné rozhodnutí šlo poté na jednání řádného zastupitelstva. Vše proběhlo poměrně rychle. Řada majitelů nemovitostí, kteří se na zasedání zastupitelů dostavili osobně, namítala, že neměla možnost nijak zareagovat. Další argumentovali tím, že jejich dům není runa nebo problémová ubytovna. Našli se i tací, kteří už dům demolují a přesto jsou na seznamu. Někteří reagovali dopisem jako například Josef Hill z Prahy, který je vlastníkem bytového domu v Kraslicích, Školní ulice 1802+1803. Podle města zde migrují nájemníci a ti co odejdou zanechávají na městském pozemku černé skládky, které město na své náklady likviduje.

"Jsem šokován se záměrem diskriminace a šikany vlastníka nemovitosti městem, který spočívá v zahrnutí zvýšení daně nemovitosti některých vybraných nemovitostí v katastru města Kraslice. Z naprosto nepochopitelných důvodů nechápu, jak je možné, že na tomto seznamu se ocitla i moje nemovitost, která je sama o sobě v top stavu, když na tomto seznamu jsou většinou skvoty, neobydlené ruiny typu bývalá místní nemocnice, dále bývalý hotel Praha, bývalý lesní závod, ubytovny, bary, herny a řady dalších pochybných nemovitostí. Aby někdo rozhodoval jen tak, bez jakýchkoliv pravidel, koho jaká nemovitost bude platit pětinásobek koeficientu a naprosto stejná sousední nemovitost bude platit pouze dvojnásobek koeficientu je naprosto diskriminační. Očekávám k této záležitosti vyjádření a samozřejmě vyškrtnutí mé nemovitosti z této nestoudné přílohy vyhlášky s koeficientem pět," napsal Josef Hill v dopise adresovaném městu. Znění dopisu je mnohem obsáhlejší, redakce použila pouhý výtažek z něj.