Stovky dospělých, seniorů i malých dětí se tak rázem ocitly bez lékaře. Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. A pacientům je doporučováno, aby se obrátili na svou zdravotní pojišťovnu. Pomoci jim v nelehké situaci má i web ministerstva zdravotnictví, kam mohou poslat stížnost. V praxi se ovšem ukazuje, že to je asi tak vše, co se stane. Pojišťovny odepisují, že lékaři prostě nejsou.

Dle zákona o zdravotním pojištění má přitom každý pojištěnec právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. "Je povinností zdravotních pojišťoven toto právo svým pojištěncům zajistit," říká starosta Kraslic Jan Šimek. K němu se přidává i starosta Aše Vítězslav Kokoř. "Pokud jste nespokojeni s lékařskou péčí nebo nemáte možnost sehnat lékaře, vyplňte formulář a odešlete přímo na pojišťovnu. Ta je povinna zajistit pojištěncům péči. Byl bych rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou mi pošlete na mail: starosta@muas.cz," píše občanům starosta.

Ať už se to týká výše uvedených praktických lékařů, anebo lékařů z jiných odborností, jako je například zubař, gynekolog, chirurg, psychiatr a další. Místní dostupnost je vyjádřena jako dojezdová doba z bydliště nebo místa trvalého pobytu pojištěnce k lékaři dané odbornosti. Tak například dojezdová doba k praktickému lékaři či zubnímu lékaři nesmí přesáhnout 35 minut. I toto jsou mnozí z pacientů ochotni absolvovat, ale bohužel nejsou volné kapacity. Praktických lékařů pro děti a dorost je totiž obrovský nedostatek a noví přibývají velmi málo. Situace se zřejmě ještě zhorší, protože pediatři v celé republice stárnou, jejich průměrný věk je téměř 57 let. Řad z nich už je také v důchodovém věku. A ač mnozí z nich přesluhují, v nejbližších letech do důchodu opravdu odejdou a nemá je kdo nahradit. To je případ i dnes už jediného pediatra pro Kraslice a okolní obce Zdenka Zýky. Je mu přes 70 let a jeho zdravotní sestra si v posledních týdnech takzvaně užila nápor telefonátů a návštěv se žádostí o registraci.

Lidé se snaží. Volají, obíhají ordinace, píší maily. Marně. Konec pediatra v Kraslicích se dotkl i sousedních Lubů, kam lékařka dojížděla. "Je to pro Luby strašná zpráva. Od roku 2018 se sem snažíme dostat druhého lékaře, ale bez úspěchu. Nyní nebudeme mít žádného. Snaží se město, kraj i pojišťovny. Ale bezvýsledně. Volají mi zoufalí lidé a ptají se co mají dělat. Mluvil s jednou maminkou, která obvolala v okolí 18 pediatrů. Nevzal je žádný, mají plno," říká starosta Lubů Vladimír Vorm.

Deník má k dispozici i odpověď pojišťoven. Bohužel to tak vypadá, že mají jakýsi mustr pro odpověď, žádný individuální přístup. Dvě odpovědi pacientům byly totožné i s chybně uvedeným názvem města. Namísto do Kraslic psala pojišťovna v obou případech o lékaři do do města Kralovice.

"Je nám velmi líto, v jaké obtížné situaci se nacházíte a věřte nám, že bychom Vám tuto situaci rádi ulehčili. Zákon nedává zdravotním pojišťovnám žádnou pravomoc uložit konkrétnímu lékaři povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ani ošetřit konkrétního pacienta. Naopak i smluvní lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení. Posouzení únosného pracovního zatížení je výlučně v kompetenci lékaře. Nyní jsme na krajském úřadě Karlovarského kraje vyhlásili výběrové řízení pro obor praktické lékařství pro děti a dorost pro správní obvod město Kralovice – Sokolov s rozšířenou působností. Čekáme, zda se do výběrového řízení některý lékař přihlásí. Váš požadavek evidujeme, pokud bude výběrové řízení úspěšné, budeme Vás o tomto bezodkladně kontaktovat. Pokud by to bylo možné, rádi bychom Vám vyhověli," píše se v dopise pojišťovny zasílaném pacientům.

close Dopis z pojišťovny info Zdroj: Deník/Roman Cichocki zoom_in Dopis z pojišťovny