"Milan Kratina, majitel společnosti Accolade, mě telefonicky informoval o tom, že společnost odkoupila veškeré obchodní podíly společnosti Gelsenwasser v České republice, včetně 50procentního podílu v KMS Kraslice. Zároveň oznámil záměr Kraslice navštívit a představit se jako nový společník," potvrdil starosta Kraslic Otakar Mika. Neskrýval překvapení z toho, že je Němci předem neinformovali, což považuje po předchozí spolupráci minimálně za slušnost. Zároveň ocenil přístup nového podílníka a jeho snahu o budoucí jednání s městem.

Otevření půjčovny pomůcek v Kraslicích.
Hospic sv. Jiří otevřel půjčovnu zdravotních pomůcek v Kraslicích

"Toto korektní jednání je v protikladu k jednání našeho dlouholetého německého partnera, který se nezdržoval ani tím, že by město Kraslice informoval. Na jednání rady města jsem byl zmocněn k odeslání stanoviska města Kraslice, ve kterém vyjádříme nesouhlas se způsobem, jakým se Gelsenwasser zachoval. Po konzultaci s právníkem je převod v souladu se zákony," pokračuje Mika. Zároveň uklidňuje občany Kraslic, že pro ně by tato změna neměla přinést žádné drastické změny či zdražování, jak se mnozí obávali. "Město má poloviční podíl a lidé nemusejí mít obavy," dodal Mika s tím, že předpokládá, že v budoucnu bude město usilovat o plnou kontrolu nad KMS. Jednání nových partnerů už bude v kompetenci nového zastupitelstva města.

Lidé argumentovali tím, že město by mělo mít předkupní právo na převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Podle předběžných právních názorů by tomu tak bylo v případě, že by Němci prodávali určitou část svého podílu, což v tomto případě není. Společnost Accolade v Kraslicích převzala veškeré akvizice bývalého podílníka.

Naprosto stejnou věc řeší v Chebu. Podle starosty Antonína Jalovce jde o jeden ze zásadních majetkových transferů, týkající se prakticky všech obyvatel města. I zde investiční skupina Accolade, která v okolí Chebu investovala miliardy do rozvoje průmyslových parků včetně Průmyslového parku I. v Dolních Dvorech a Panattoni South Parku u Podhradu, oznámila převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Týká se to i menšinového podílu ve vodárenské společnosti Chevak a polovičního podílu v teplárenské firmě Terea Cheb.

Záchranáři vyvracejí fámy o utracení vlka. tento snímek je pořízený v pondělí a i na něm je vidět, že vlk pomalu nabírá na síle.
Záchranáři vyvracejí fámy o utracení zraněného vlka, daří se mu lépe

"Je pro mě překvapením, že Gelsenwasser nenabídl tento majetek obcím, potažmo Chebu, které mají dle společenských smluv předkupní právo na jeho podíly. Budu usilovat o to, aby byla legálnost tohoto kroku přezkoumána. Za nekorektní považuji především to, že nás o transakci v závěru uplynulého pracovního týdne informoval kupující, nikoliv prodávající. Gelsenwasser navíc dobře věděl, že o odkoupení jeho akcií v Chevaku mají obce zájem, sám jsem spolu se starostou Františkových Lázní Kuchařem s nimi už před rokem o tomto záměru jednal," řekl Jalovec

Accolade se nyní stává klíčovým partnerem města hned v několika strategických oborech. "Je otázkou, jak bude této své síly využívat. Dobrým příslibem je, že z pozice starosty mohu konstatovat, že firma Accolade v regionu působí už skoro deset let, vždy dodržela všechny své závazky vůči městu a už řadu let se podílí i na financování společenského života v Chebu. Věřím, že tomu tak bude i nadále, protože touto akvizicí Accolade získává vůči městu velmi silné postavení," dodal Jalovec.