Kraslice nabídly majiteli tržní cenu 2,9 milionu korun. Neakceptovali tak požadovaných 3,1 milionu. „Mohu potvrdit, že hlavním důvodem odstoupení od záměru bylo vyjednávání o ceně. Dalšími důvody jsou pak stavebně-technický stav budovy č. p. 1 a také, jak se později ukázalo, nevhodnost objektu č. p. 199 pro uvažované záměry na zřízení sociálních bytů," řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Město tam podle jeho slov plánovalo v jednom z objektů zřídit sociální byty a v další budově se nabízelo hned několik způsobů využití.

„Vzhledem k rozlehlosti objektu jsme počítali například s umístěním kraslického muzea, zřízením nového zázemí pro terénní sociální služby, jedna z variant počítala i s umístěním ordinací. Ve třetím podlaží jsme plánovali výstavbu malometrážních bytů. Je potřeba dodat, že varianty nebyly zpracovány detailně, šlo jen o záměry," poznamenal.
Město nyní zvažuje, kam by alespoň umístilo zázemí terénní pečovatelské služby a kde by vybudovalo sociální byty.

„Kraj nám nabízí objekt bývalých dílen v ulici Pod Nádražím. Pro naši terénní pečovatelskou službu hledáme vhodné větší prostory. V nabízeném objektu jsou tři bytové jednotky. Celý objekt včetně zahrady by bylo možné zrekonstruovat s využitím dotací na rozvoj sociálních služeb," dodal starosta.