Město se pouští do rozsáhlé investice zabezpečení školských zařízení. Jak byste zhodnotil dnešní situaci?
Současná situace není zcela uspokojivá, zejména ve světle některých událostí, k nimž v minulosti došlo. Naše školská zařízení sice disponují zabezpečovacími zařízeními nejrůznější úrovně a kvality, ale jejich společným jmenovatelem je povětšinou především technická a morální zastaralost. Jako větší problém vnímáme zabezpečení základních škol, které mají více vstupů. Velkou komplikací je i vstup do školních jídelen v rámci veřejného stravování, kde může docházet ke kontaktu mezi žactvem a cizími osobami ´zvenku´, což je z bezpečnostního hlediska vnímáno jako vážný rizikový faktor. Naproti tomu školky jsou zabezpečeny relativně dobře, resp. je zde méně rizikových faktorů.

Jaký projekt konkrétně město připravuje, tedy na jaké školky a školy se dostane jako první?
V současné době město připravuje projekt na zabezpečení především základní školy v Havlíčkově ulici, která se jeví z technického i provozního hlediska jako nejkomplikovanější, dále se budeme v příštím roce věnovat zabezpečení základní školy v Opletalově ulici a základní umělecké školy. A pokud zbudou finanční prostředky, chceme realizovat zabezpečení také v domě dětí a mládeže. Realizace by měla být spuštěna během příštího roku a v rozpočtu máme vyčleněnou částku tři miliony korun.

Jak to bude v reálu vypadat?
V reálu to bude tak, že školská zařízení budou vybavena technickými prostředky k zajištění vstupů a kontrole pohybu osob. Tato technická zařízení ale musí být doplněna i souborem řady provozních opatření – jinak by postrádala smysl a celá investice by byly jen vyhozené peníze. Ani sebelepší technické zabezpečení není k ničemu, pokud nejsou zároveň dodržována i provozní pravidla – kde které dveře mají být zavřeny, kdo za to zodpovídá atd. Tento proces bývá na celé věci zpravidla ten nejbolestivější a nejtěžší. Ale přesvědčit personál o nutnosti dodržování těchto opatření bude úkolem ředitelů těchto zařízení.

Kdy by chtělo mít město zabezpečená všechna svoje zařízení?
Mým přáním by bylo zrealizování všech zabezpečení během roku 2017, ale záleží na tom, zda zastupitelstvo uvolní dostatečné množství finančních prostředků. Každopádně to jednoznačně vnímám jako jednu z priorit pro příští rok. Zároveň se domnívám, že by stálo za to, kdyby někdo uvažoval také o státní podpoře takovéhoto projektu.