„Co s námi bude? Ptáme se majitelů! Děláme městu ostudu. Městu ale nepatříme.“ Takovým sloganem upozorňuje Spolek přátel města Kraslice na havarijní stav domů a památek v soukromých rukou. Ceduli s fotografiemi některých zchátralých objektů umístil ve vitríně základní umělecké školy v centru města.

Podle místopředsedy spolku Otakara Miky chtějí jeho členové varovat před tím, že vlastníci objektů se o ně nestarají a hrozí, že se tento nešvar může rozšířit. „Stavební úřad má přitom páky na to, pokutovat majitele domů, kteří takovou zkázu dopustí,“ řekl Mika.
Nejtypičtějším případem je podle jeho slov památkově chráněná hrázděnka v ulici 5. května. Jednomu z nejstarších domů v Kraslicích totiž hrozí demolice. Spolek kvůli havarijnímu stavu dokonce podal trestní oznámení. Vše ale bylo odloženo, neboť hrázděnka měnila majitele, a není tedy jasné, kdo za zubožený stav může. Město navíc, i když není vlastníkem, muselo zaplatit záchranné práce za dvě stě tisíc korun. Teď je vymáhá. „Obešleme další majitele chátrajících domů a dáme jim jasně najevo, že objekty hyzdí město, že mu to způsobuje škody,“ dodal Mika.

Šéf stavebního úřadu Zdeněk Nevosad připustil, že domů v havarijním stavu je v Kraslicích nespočet. „Není ale v silách stavebního úřadu, aby všechny jejich majitele pokutoval. Častokrát pak musíme pokuty vymáhat a nakonec je stejně odepsat, protože je vlastníci nezaplatí. Ve vážnějších případech je ale postup samozřejmě tvrdší,“ uvedl. Město navíc trápí legislativa. Radnice je totiž povinna platit demolice soukromých objektů a částku až pak vymáhá. Jde řádově o miliony korun, které pak městu chybí v rozpočtu.

Na druhou stranu jsou podle Nevosada památkově chráněné domy v poměrně solidním stavu. „Je to tak půl na půl,“ uvedl. Za další zdevastované domy označil kromě hrázděnky bývalou továrnu v Lipové ulici, která je technickou památkou, a například bývalý hotel Praha.
Tomu svitla naděje, že by mohl být zatím alespoň zčásti opraven. Nyní mění vlastníka, který by tam chtěl prvotně vybudovat hostinec.