Strojírenská firma Kornet v Kraslicích, která se zabývá zpracováním kovových materiálů obráběním a tvářením, montážními pracemi a výrobou dílů a komponentů pro nákladní vozy, zemědělské stroje a automobilový průmysl, zásadním způsobem zmodernizovala výrobu. To díky dotaci z fondů Evropské unie, která pokryla šestačtyřicet procent celkových nákladů. Z areálu tak zmizely chátrající objekty, jež byly v dezolátním stavu. Nyní mají samotní zaměstnanci moderní zázemí a pracují na špičkových strojích.

„Není to první dotace, kterou se firmě podařilo získat. Díky těmto penězům se modernizace urychlila,“ řekl ředitel společnosti Miloš Ptáček.
Kornet postavil nejen další část výrobních prostor, ale také nové kanceláře. Zaměstnanci mají moderní zázemí. Kolik firmu stavba stála, však ředitel prozradit nechce. Mluví ale o tom, že v budoucnu se firma ještě rozroste. Zatímco ještě před několika lety měla padesát zaměstnanců, dnes už jich je přes sto dvacet. Kornet tak patří mezi významné zaměstnavatele v Kraslicích. „Přestavba umožní přesun technicko – hospodářských pracovníků přímo k výrobě. Slibujeme si od toho vyšší produktivitu práce. Zcela jiště se zlepší komunikace s výrobou. Modernizace je další etapou v celkové přestavbě firmy, která má za úkol zvýšit naši konkurenceschopnost a zlepšit image společnosti v očích nejen obchodních partnerů, ale i zaměstnanců. V neposlední řadě pak díky novým prostorám ušetříme nemalé finanční prostředky za provoz,“ pokračoval ředitel.

Firma své produkty distribuuje nejen v tuzemsku, ale i do zahraničí. Mezi významná odbytiště patří Anglie, Německo, ale nově například i Rumunsko a Francie. Kornet se navíc snaží modernizovat samotnou výrobu, a to maximální digitalizací. Už nyní pracují lidé na moderních strojích za miliony korun.
„U některých dotací pochybuji o smyslu jejich udělení. Například typu multifunkčních zařízení, na jejichž provoz pak ani často nejsou peníze. V případě firmy Kornet je ale jasně stanoven cíl, který přináší jasné produkty. Díky tomu se firma podílí na růstu ekonomiky v Česku,“ řekl při čtvrteční slavnostní prohlídce senátor Pavel Čáslava.