Autorem všech příležitostných velikonočních razítek, která používá kraslická pošta, je místní kronikář Václav Kotěšovec. Letos vymyslel nové a očekává se zájem nejen sběratelů.

Václav Kotěšovec má největší radost z toho loňského s koledníkem. To si totiž vysloužilo uznání a odborníky bylo oceněno jako nejlepší příležitostné razítko v republice. Kraslický kronikář už loni avizoval, že kvůli potížím se zrakem přenechá navrhování motivů někomu jinému. Cena ho ale natolik povzbudila, že vymyslel to letošní. „Bude už ale nejspíš poslední. Musí se toho chopit někdo jiný,“ říká. Letos měl dva návrhy. Vyhrála paličkovaná holubice s psaním v zobáku. Motivy pro poštu začal vytvářet před lety, kdy slavila výročí. Kotěšovcovými výtvory se tak mohou kochat lidé z koutů celého světa.

Václav Kotěšovec byl takřka celý život učitelem, o kroniku města se stará také řadu let. Spolek přátel města Kraslic mu splnil jeho sen, když vydal vůbec první oficiální kroniku Kraslic. Byl o ni enormní zájem a na jejím vydání se podíleli nejen sponzoři, ale přispívali dobrovolně i samotní občané. Kronikář by chtěl vydat i další, například obrazové publikace o Kraslicku, které by obsahovaly dobové pohlednice.
Samotné Kraslice pak mají před sebou nelehký úkol. Od příštího roku si musí shánět nového kronikáře.