Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a uvolnění finanční spoluúčasti na rekonstrukci střechy kulturního domu odsouhlasili minulý týden na mimořádném jednání zastupitelé v Kraslicích. Objekt se tak po opravě topení a výměně zchátralých oken dočká další zásadní změny.
Kulturní dům změní svoji tvář. Plochá střecha se má totiž sjednotit s domy v okolí, které mají šikmý ráz.

Kraslice získaly z ministerstva celkem čtyři miliony korun. Projekt ale počítá s investicí 5,7 milionu. „S uvolněním zbylých peněz převážná většina souhlasila,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Kraslicích Pavel Reichard.

Rekonstrukce se bude skládat nejen z výměny krytiny, ale také ze stavby nových krovů. „Plných 70 % z této částky pokryje zmiňovaná dotace. Ta je konkrétně z z programu Podpora rozvoje severozápadních Čech a moravskoslezského regionu.

Díky mimořádnému jednání zastupitelů bude možné práce zahájit už v září. Podle dotačních podmínek bude nová střecha hotová do konce roku. „Práce by neměly mít zásadní vliv na chod kulturního domu,“ dodal na závěr Reichard.