Kulturní dům v Kraslicích se možná už v roce 2009 stane samostatným subjektem, jehož chod už nebude přímo řídit město. S takovou myšlenkou nyní pracuje místostarosta Kraslic Lubomír Zach. Zpracovává ekonomický rozbor, zda by samostatný subjekt, který by ale byl napojený na rozpočet radnice, vlastní hospodaření zvládl.

Mluví se o tom, že by v Kraslicích vznikla jakási kulturní agentura, která by připravovala kulturní akce, a to i mimo město. „Letošní rok je rozhodující. Budeme pravidelně sledovat ekonomiku,“ uvedl Zach. Naráží na fakt, že i v okolních městech a obcích je kultura prodělečná a radnice ji dotují. Stejně je tomu v Kraslicích. Na chod kulturního domu jde z rozpočtu města okolo 1,3 milionu korun ročně. Příjmy pak loni činily 460 tisíc. Očekávalo se však, že budou o 70 tisíc vyšší. „Cílem je, aby kulturní dům pracoval samostatně, vymýšlel takové akce, které přilákají lidi, aby si na sebe co nejvíce vydělal. Je ale jasné, že úplně bez pomoci peněz města to nepůjde,“ řekl Zach.

Kulturní dům si bude muset na sebe vydělat mnohem více. Bude totiž zapotřebí zaměstnat ředitele a také pracovníky, kteří budou například při divadelních představeních připravovat kulisy a podobně. Zach i tak věří, že osamostatnění má své opodstatnění. Z kulturního domu by se prý mělo stát víceúčelové zařízení.

Kulturní dům získalo město před několika lety od odborářů místní firmy Amati. Povedlo se získat několik vysokých dotací na výměnu oken a střechy. Zapotřebí bylo zrekonstruovat i topení. V závislosti na dotacích se bude s opravami pokračovat.