Návštěvníci Sokolovska si budou moci prohlédnout expozice ve dvou nových muzeích. Lákat návštěvníky má Muzeum Kraslické dráhy a četnické muzeum v Habartově.

Do Kraslic zamířily některé exponáty z Německa. V odbavovací budově nádraží Klingenthal stála více než deset let železniční expozice místního spolku Eisenbahnfreunde. Protože Deutsche Bahn připravovala prodej rozsáhlého objektu staniční budovy v Klingenthalu, byli Němci nuceni hledat pro expozici, která se budovala řadu let, nové umístění. Část exponátů se podařilo umístit do staniční budovy v blízkém Schönecku, další část se stala, ve spolupráci se spolkem Klub M 131.1 Sokolov, základem právě Muzea Kraslické dráhy. Vzniká ve dvou sálech bývalé nádražní restaurace.

„Výstavní předměty, bezplatně zapůjčené ze SRN, jsou doplňovány exponáty z majetku spolku Klub M 131.1 Sokolov, Českých drah, Viamontu i soukromých majitelů. Muzeum nebude koncipováno jen jako „mrtvá“ expozice. Budou zde exponáty, jejichž činnost si návštěvníci budou moci vyzkoušet, exponáty, které zaujmou jak dětské, tak i dospělé návštěvníky,“ řekl kurátor sbírek Robert Koutný s tím, že současně bude Muzeum Kraslické dráhy i jakýmsi dokumentačním centrem. „K dispozici zde bude literatura a další tiskoviny k historii nejen trati ze Sokolova do Klingenthalu, ale i dalších železnic v oblasti,“ doplnil. Muzeum by mělo být otevřené vždy v sobotu. Přístupné už bylo při oslavách železnice.

Soukromý přepravce Viamont iniciativu spolku přivítal. „Je lepší tu mít muzeum než hospodu. Jde o zajímavou myšlenku, která se musí dotáhnout do konce,“ řekl Pavel Raška, vedoucí střediska Regionální dráhy Viamont v Kraslicích.

Další expozicí na Sokolovsku má být četnické muzeum v Habartově, věnované dobovým událostem roku 1938. Město ho buduje v bývalé škole na Kluči. „V červnu se muzeum začne připravovat a plnit exponáty. Slavnostně bychom ho rádi otevřeli 13. září, kdy současně uctíme památku padlých četníků,“ sdělil zástupce starosty Habartova Jiří Behenský. „Já si myslím, že o muzeum bude zájem ze strany veřejnosti i třeba škol, pro které zde chceme dělat různé přednášky,“ uvedl Jiří Převrátil z Četnické pátrací stanice Habersbirk.

Zajímavá expozice vznikne také na statku Bernard v Královském Poříčí. Obec zde totiž hodlá vybudovat naučné centrum o řece Ohři, jehož ústředním motivem bude osm metrů dlouhý model toku od pramene v Německu až po ústí do Labe u Litoměřic. Na projekt za 1,31 milionu eur, což je zhruba 35 milionů korun, se už radnici podařilo získat příslib z česko-bavorského programu Cíl 3 Evropské unie. Uvolní na něj až 85 procent dotačních prostředků, zbytek zaplatí obec. „Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo dotaci získat. Tuto mimořádnou akci bych se nebál označit za symbolickou třešničku na dortu pro statek Bernard,“ prohlásil starosta Královského Poříčí Ivan Stefan.

„Letos bychom rádi uskutečnili výběrová řízení. Se stavbou bychom pak měli být hotovi nejpozději do roku 2011,“ doplnil Stefan s tím, že se nejedná o muzeum, ale naučnou expozici, kterou bude možné podle potřeby doplňovat a měnit. V programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 bylo doposud schváleno 114 projektů s dotací 66,9 milionu eur.Muzeum bude přístupné v bývalé hospodě
V Kraslicích se obyvatelé mohou těšit na novou muzeální expozici spojenou se železniční dopravou. Podle člena dopravní komise při Hospodářské a sociální radě Sokolovska a zároveň kurátora sbírek Roberta Koutného by se však nemělo jednat o typické muzeum, ale o studijní centrum železniční dopravy.

Muzeum vznikne v bývalé hospodě

Co je to vlastně ta Kraslická dráha?
Kraslická dráha, to je takové, řekl bych, obchodní pojmenování regionální železniční trati Sokolov - Kraslice – Klingenthal. Kromě Kraslické dráhy máme obdobně pojmenovány Slavkovskou dráhu, Tepelskou dráhu a Krušnohorský Semmering.


Kde v Kraslicích muzeum vzniká?
Muzeum vzniká péčí železničního spolku Klub M 131.1 Sokolov v budově bývalé nádražní restaurace v železniční stanici. Jsou zde dva velké sály. Jeden je věnován železniční infrastruktuře, druhý železničnímu provozu a přepravě. Při přípravě expozice spolupracujeme se společnostmi Viamont a České dráhy a zejména s partnerským spolkem Eisenbahnfreunde Klingenthal.


Co obsahuje vaše expozice?
V naší expozici jsou jak návěstidla, stavědlové přístroje či uniformy, tak kupříkladu panely věnované různým tématům – historie, vlečky, kolejová vozidla, obce v regionu či třeba stavby na trati.


Jaký je cíl železničního muzea?
Naším cílem je, aby se nejednalo právě jen o muzeální expozici, ale také o jakési studijní centrum věnované drahám v regionu. Současně chceme, aby v expozici našli něco návštěvníci všech generací.


Máte budovu muzea ve vlastnictví?
Budova je zatím v majetku Správy železniční dopravní cesty, ale již máme požádáno o její odprodej.


Co ještě se v souvislosti s novou muzeální expozicí připravuje?
Současně se připravuje i venkovní expozice, která bude umístěna v zastávce Hřebeny. Zde budou návěstidla, výhybka a další rozměrnější exponáty. Významným exponátem bude i vlastní budova nádraží, která je v původním stavu, kromě pozdější přízemní přístavby. V případě Hřeben navazujeme na aktivity pana Bedřicha Loose a starosty Ládi Čížka při revitalizaci zdejší lokality.

(mih, jid, kri)