Měli to být partneři a z kapes německých řidičů měsíčně inkasovat stovky tisíc korun za prodej pohonných hmot na lukrativním místě v těsné blízkosti hraničního přechodu. Teď jsou z nich spíše protivníci. Řeč je o městu Kraslice a firmě DVT Gastro.

Scénář měl být jasný. Město dá k dispozici lukrativní pozemky a firma postaví benzínku. Zisk se bude dělit napůl. Gastro ale viní stavební úřad z nečinnosti. Argumentuje tím, že jednotlivá řízení trvala moc dlouho. Dohromady už zhruba čtyři roky. Navíc stavební úřad teď pozastavil stavební řízení kvůli žalobě konkurenční čerpací stanice CZK plus. Ta chce zpochybnit, že pozemky, kde má čerpací stanice stát, patří městu. To už obdobnou žalobu vyhrálo, když radnici zažalovala firma FSI Group. „Je patrné, že jde o další zdržování konkurence,“ řekl zdroj blízký radnici, který si nepřál zveřejnit jméno. První soudní spor trval sedm měsíců.

DVT Gastro už ale dochází trpělivost. Má za to, že stavební úřad například v územním řízení nedodržel zákon, a hodlá to prokázat. Uvedla to právnička firmy Naďa Ann Olchovski. „Šéf stavebního úřadu nedodržel správný úřední postup,“ uvedla. Rozhodnutí stavebního úřadu bude přezkoumávat krajský úřad.

Že obě strany nevystupují jako partneři, ale spíše jako protivníci, ukázalo i jednání z konce minulého týdne. Investorská firma upozorňovala na údajný nezákonný postup stavebního úřadu a na podaná odvolání proti jeho rozhodnutím. „Do příprav projektu jsme investovali už půl milionu. Něco není v pořádku. Vždyť by mělo být v zájmu města, aby do jeho rozpočtu plynuly peníze,“ řekl Dušan Secký z DVT Gastro.

Tajemník Městského úřadu v Kraslicích Viktor Semrád uvedl, že stavební úřad podle svého šéfa Zdeňka Nevosada v ničem nepochybil. „Postupoval zcela podle právních předpisů,“ sdělil Semrád.

Jednotlivá řízení blokovala i občanská sdružení, která do nich musela být ze zákona přijata. Proti jednotlivým krokům se pak odvolávala. Tím nastaly další průtahy. Secký má nyní obavy, že u hranic už prodej pohonných hmot nebude tak lukrativní obchod, do kterého chce DVT investovat patnáct milionů. „Ty doby, kdy byly benzínky v obležení Němců, jsou pryč,“ řekl. Firma podle jeho slov dokonce uvažuje o tom, že s městem rozváže smlouvu a bude chtít vymáhat ušlý zisk na viníkovi, který za průtahy může. „Až soud by ukázal, kdo za to může,“ doplnil.

Stavební úřad v Kraslicích prý nepochybil

Firmě DVT Gastro, která plánuje s Kraslicemi postavit benzínku, dochází trpělivost. Dokonce obvinila stavební úřad z nečinnosti a porušování zákonů. Jednání jsou teď podle tajemníka Městského úřadu v Kraslicích Viktora Semrádapoměrně napjatá.

Firma DVT Gastro poukazuje na to, že stavební úřad údajně nejednal podle zákona. Jak tato vážná obvinění radnice vnímá?
„Jako vedoucí úřadu mohu sdělit, že současný postup městského, respektive stavebního úřadu ve věci stavebního řízení k budoucí společnosti PHM Hraničná je podle vyjádření vedoucího odboru stavebního úřadu zcela podle právních předpisů.“

Minulý pátek se uskutečnilo jednání mezi městem a zástupci investorské firmy. V jakém duchu se neslo a jaký je závěr?
„Jednání byl přítomen starosta a také vedoucí odboru stavebního úřadu. Bylo vedeno v duchu, kdy investorská strana upozorňovala na nezákonný postup stavebního úřadu a na podaná odvolání proti rozhodnutím stavebního úřadu. Vedoucí odboru stavebního úřadu reagoval zákonností rozhodnutí vydaných stavebním úřadem a informoval přítomné, že o odvoláních rozhodne nadřízený správní orgán.“

Podle informací Deníku chce firma odstoupit od smlouvy a požadovat ušlý zisk. Jak se k takovým závěrům město staví?
„O tomto nic nevím.“

Máte za to, že stavební úřad pochybil?
„Mohu jen zopakovat, že stavební úřad jedná dle platných právních předpisů.“


Jak vnímáte, že jednotlivá řízení a konečné vydání stavebního povolení se vlečou již čtyři roky?
„Nejde o pochybení stavebního úřadu, ale o složitost celého řízení v souvislosti s legislativou.“

Na co by město použilo peníze, které by tehdy plynuly do městské kasy z prodeje pohonných hmot?
„Kdyby celé toto řízení běželo ideálně, bez různých aspektů, které jej přerušují nebo jiným způsobem protahují, město by získané finanční prostředky investovalo na základě zpracovaného plánu rozvoje města.“


Deníku se dostala informace, že pumpaři z obou čerpacích stanic nabízeli městu měsíčně dohromady 200 tisíc korun, když tam radnice nebude stavět napůl městskou benzínku. Jsou tyto informace pravdivé?
„Tuto informaci slyším poprvé a myslím si, že se nezakládá na pravdě.“

Co hodlá město s touto problematikou dál dělat?
„Město, v pozici účastníka tohoto řízení, v současné době musí počkat, jak rozhodne odvolací orgán o podaných odvoláních proti rozhodnutím stavebního úřadu.“

Bude se město samo snažit vyšetřit, proč řízení trvá čtyři roky?
„Město má po celou dobu tohoto řízení informace o jeho průběhu, takže dobře ví, v jaké fázi se nyní toto řízení nachází.“