Výkon státní správy na radnici v Kraslicích enormně zatěžuje rozpočet města. Tajemník Josef Janeček důrazně upozorňuje na to, že začínají chybět peníze na výplaty mezd úředníků. Po zastupitelích tak požadoval navýšení rozpočtu na chod úřadu o 150 tisíc korun. Ašak neuspěl. Peníze přitom podle jeho slov měly být použity na řádné mzdy.
„Je to tristní. Už nyní celý rok úředníci nevědí, jaké to je, dostat odměny. Ani na to prostě peníze nemám k dispozici,“ řekl v rozhovoru Janeček.
Stát sice na výkon státní správy posílá městům s rozšířenou působností příspěvky. Kraslice však z rozpočtu 136,7 milionu korun ze svého doplácí 36,5 milionu korun. To představuje více než čtvrtinu rozpočtu.
Pokud peníze na platy nebudou, ocitne se úřad v nelehké situaci. Podle zákona totiž ani není možné, aby se platy zaměstnancům krátily. „Mzdy jsou přesně řízeny tabulkami. Krátit je lze pouze v případě, že někdo ze zaměstnanců poruší pracovní kázeň,“ poznamenal Janeček.
Oslovení úředníci jen rezignovaně řekli, že už jsou smíření s tím, že nedostávají odměny. O další peníze ale přijít nechtějí. „Pokud by došlo ke zkrácení mezd, museli bychom se také řídit zákony a případně podat na město trestní oznámení. Naše platy jsou prostě pevně dané,“ řekla jedna z úřednic, která si nepřála zveřejnit jméno. „Nechci mít pak potíže v práci,“ dodala.
Starosta Zdeněk Brantl přiznává, že Kraslice mají s financováním chodu úřadu problémy stejně jako další města v republice, která se stala pověřenou obcí. „Rozpočet vnitřní správy není vyrovnaný. Příjmy jsou nižší než výdaje o zhruba 600 tisíc korun,“ řekl. Složitou situaci prý řeší při setkáních s ostatními starosty. „Jedinou možností je tlačit na stát, aby posílal více peněz,“ doplnil.
Část zastupitelů zvažuje, že na radnici pošle personální audit, který by ukázal, zda na úřadě není nadbytek pracovních sil. Audit však stojí stovky tisíc korun. Ty zase nechtějí uvolnit odpůrci auditu. Tajemník Janeček vzkázal, že podle jeho zjištění je na úřadě zaměstnanců akorát. Jeho vypracovanou zprávu ale někteří poslanci odmítli a požadují její konkrétnější přepracování.