Pomoci Kraslicku, kde se míra nezaměstnanosti v současné době pohybuje okolo sedmnácti procent, hodlá vedení Karlovarského kraje. Problémy, které tuto část regionu nejvíce trápí, by se měla zabývat pracovní skupina. Ta nastíní jeho rozvojové možnosti v oblasti těžby dřeva nebo turistického ruchu, kde je potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí.

„Situace na Kraslicku je velmi složitá. Prostor by zde mohl být pro montánní turistiku a cestovní ruch. Mám ale obavu, že vybudovat tady nějaký zásadní průmysl je nereálné,“ řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Současně poznamenal, že z Kraslicka stále častěji odcházejí mladí a zůstávají tam zejména lidé středního a staršího věku.

Podle uvolněného krajského zastupitele Tomáše Hybnera je při navrhování pomoci nutné vycházet z možností, které Kraslicko má. „O zpracování vytěženého dřeva přímo v kraji bychom chtěli jednat s Lesy ČR, které v současnosti vykácené stromy odvážejí ke zpracování do pil mimo region,“ vysvětlil Hybner.

Ten také připomněl, že se kraj chystá založit destinační agenturu zaměřenou na propagaci a nabídku turistických atraktivit v kraji. „Chtěli bychom začít podporovat jednotlivé destinace, například Ašsko, ale i rekultivované oblasti na Sokolovsku,“ upřesnil.
Podle Hybnera má kraj velké rezervy ve vytváření podnikatelských klastrů, které v jiných krajích čerpají evropské peníze a ovlivňují zaměstnanost v konkrétní oblasti.

„Klastry optimálně spolupracují s vysokými školami i vědeckotechnickými parky. To jsou kroky, které připravuje i Karlovarský kraj. Vykoupili jsme pozemky od města Karlovy Vary a připravuje se samotná realizace vědeckotechnického parku, který by měl být napojen na univerzitní kampus,“ popsal Hybner s tím, že si dokáže představit vznik například strojírenského nebo dřevařského klastru.