Po dlouhých čtrnácti letech se 1. základní škola v Havlíčkově ulici v Kraslicích dočká zásadních oprav. Právě tak dlouho volal ředitel školy Zdeněk Pečenka po penězích, aby objekty dál nechátraly. Dočkal se. Dodavatelská firma už staví lešení a pustí se do rekonstrukce za třicet milionů korun. Finanční prostředky se podařilo městu sehnat z dotačního titulu, celkem 20 milionů. Z úvěru, který čerpá od banky, pak přihodí dalších deset milionů korun.

Prioritně je potřeba opravit střechy a fasádu, jejíž opadávající kusy jsou již nebezpečné. S tím souvisí i zateplení objektů. Pokračovat se bude i s výměnou oken na dalším pavilonu. „Odhaduji, že hlavní práce firma ukončí do půl roku,“ uvedl Pečenka. Slibuje si, že díky zateplení a novým oknům se ušetří za energie. Podle Pečenky se rekonstrukce výrazně neprojeví na chodu školy.

V Kraslicích se ukazuje, že i další školská zařízení potřebují investovat do oprav objektů. „Požadavky na rozpočet města vždy převyšují to, co můžeme poskytnout,“ řekl již před časem radní František Stůj.

Jak již Deník informoval, hovoří se nyní aktuálně o vypracování projektu na dostavbu 2. základní školy v Dukelské ulici. Její ředitel Josef Vlček upozorňuje na to, že před sedmnácti lety byl sice postaven jeden pavilon, avšak k němu měly patřit ještě další dva. „Měl sloužit jako technické zázemí. Místo toho jsou tam ale provizorní učebny,“ uvedl. Zastupitelé na jeho upozornění slyšeli a z rozpočtu na letošní rok vyčlenili okolo čtyř set tisíc korun na vypracování projektu dostavby. Ten bude podkladem pro případné získání dotace.