Investice za desítky milionů korun potřebují školy na Sokolovsku. Jasně to ukazují jejich požadavky, které nyní, v době, kdy se sestavují rozpočty na příští rok, leží radnicím na stole.

Příkladem jsou Kraslice. Školská zařízení chtějí po městu v příštím roce jen na investice okolo dvaceti milionů. Na další opravy pak skoro tři miliony. Už nyní je zřejmé, že uspokojit je se nepodaří. „Investice jsou přemrštěné. Město na to mít nebude,“ řekla vedoucí odboru financí kraslické radnice Adriana Havalová. Podle radního Františka Stůje se bude muset škrtat. „I tak se ale oproti minulosti daří do škol investovat. Vzhledem k finanční situaci města se ale nedá opravit vše najednou,“ doplnil.

V Kraslicích se například podařilo za několik milionů vyměnit zchátralá okna u 1. základní školy v Havlíčkově ulici. I po rekonstrukci ale ředitel Zdeněk Pečenka hovořil o alarmujícím stavu školních budov.

Dobrá zpráva přišla z Evropské unie, kde se podařilo městu získat dotaci okolo dvaceti milionů. „Opravíme například střechu, kterou zatéká, nebo fasádu, jejíž opadávající kusy mohou ohrozit procházející děti,“ doplnil.

Rekordní dotaci šedesát šest milionů korun získal Sokolov z nového operačního programu Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.
Dotace pokryje více než osmdesát procent investičních nákladů v celkové výši osmdesát jeden milion korun vynaložených do snížení tepelných ztrát.
Výměny oken, zateplení střech a fasád na budovách se týkají základních škol v Běžecké a Křižíkově ulici, mateřské školy v ulici Kosmonautů. Podle sokolovského místostarosty Jaromíra Dvořáka se jedná o historicky největší investici do oprav škol.
Sokolovská radnice už vyhlásila výběrové řízení na firmu, která zateplování školských zařízení provede.

Podobně úspěšná při získávání dotace je i radnice v Březové. „Čeká nás výměna střechy, oken a zateplení budovy základní školy. Celkem se jedná o investiční akci za třicet milionů korun. Část nákladů pokryje dotace,“ uvedl březovský starosta Miroslav Bouda. „V průběhu prázdnin jsme provedli přípravné práce na zahájení stavby. Dobu prázdnin jsme také využili na úpravy vnitřků, jako například malování a další potřebné opravy,“ doplnil Bouda.

Na dostavbu potřebuje škola miliony

Ředitel 2. základní školy v Dukelské ulici v Kraslicích Josef Vlček upozornil minulý týden zastupitele, aby se začali zajímat o budoucnost této školy. Upozornil na to, že škola má nedostatečné kapacity. Kvůli tomu není možné zřídit odborné učebny, jako jsou jazykové nebo na interaktivní výuku. I samotní kantoři jsou vtěsnaní do jedné sborovny.
„Nepožaduji teď hned miliony na dostavbu, ale je potřeba na to upozornit. Případně se pokusit získat prostředky z fondů Evropské unie,“ řekl Vlček. Reaguje na to, že před sedmnácti lety dostala škola peníze na výstavbu pavilonu, který spojuje školu a jídelnu. Měla to být ale teprve první etapa, následovat měly další dvě – další dva pavilony a tělocvična. Peníze už ale nebyly. „Postavený pavilon měl sloužit jen jako technické zázemí. Kvůli nedostatku prostor se tam nakonec vybudovalo provizorní sociální zařízení a fungují tam tři třídy, přičemž měla být jen jedna. To, co měla kompletní přestavba splňovat, nesplňuje,“ pokračoval ředitel. „Je opravdu potřeba do budoucnosti uvažovat, jak dostavbu realizovat,“ dodal.