Žáci 1. základní školy v Havlíčkově ulici v Kraslicích mají třídu plnou živých zvířat. Ta jsou kantorům pomůckou při vyučování. Vybudování speciální učebny, která je plná terárií, bylo možné díky grantu ministerstva školství z programu Podpory environmentálního vzdělávání. „Získali jsme sto tisíc korun. Dalších osmdesát uvolnila z rozpočtu škola,“ řekl ředitel školy Zdeněk Pečenka.

Už do budování třídy se zapojily samotné děti. „Vytvářely interiér terárií, tvořily tapety v rámci pracovních činností. V praxi tak zjistily, v jakém prostředí mají zvířata žít,“ řekla učitelka Jana Krejzová. „Děti tak jen nesedí v lavicích a neznají zvířata jen na obrázcích. Přesně vidí, jak se chovají,“ poznamenala. Ve třídě jsou například potkan, leguán, želva, rybičky nebo králík. „Zvířátka máme rádi. S učitelkami se o ně staráme,“ řekla žákyně Klára Šmídová.

Projekt končí už v červnu. Škola ho vyhodnotí a pro příští rok sestaví učební osnovu, podle které se budou učit deváté ročníky. „Třída se zvířaty tak u nás zůstane,“ dodal ředitel s tím, že se uvažuje i o vybudování učebny přímo v přírodě.