„Volal mi starosta Stříbrné Boris Jirsík, zda nechceme jedli jako vánoční strom. Když jsem ji viděl, ihned jsme po ní skočili," konstatuje ředitel Technických služeb v Kraslicích Robert Vopička.

„Majitelka pozemku měla na úřadě žádost o pokácení. Pro nás byl strom moc velký, tak jsem ho nabídl sousedním Kraslicím," říká starosta Stříbrné Boris Jirsík. Jak dodal, v jejich obci bude vánoční strom také ze Stříbrné a poprvé se rozsvítí v pátek 25. listopadu. Kraslická jedle je široká a transport do Kraslic nebyl z místa pokácení v úzkých uličkách mezi domy vůbec jednoduchý.

„Ano, strom je opravdu bohatý, široký. Konečnou výšku na náměstí se vždy snažíme držet do 12 metrů," dodal Vopička. Ve středu dopoledne zdobili jedli pracovníci technických služeb. Používali při tom nové, loni zakoupené ozdoby. Co se týká osvětlení, tam vždy zakombinují podle velikosti a tvaru stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu v Kraslicích bude letos v sobotu 26. listopadu.

„Vyslyšeli jsme přání lidí a připravili akci Rozsvěcení vánočního stromu na sobotu. Tímto je zveme a doufáme, že přijdou v hojném počtu. Čekají na ně dvě zajímavá překvapení. Jedno už nacvičují malé dětičky a druhé chystáme my," říká jeden z pořadatelů Tomáš Cvek.

Kromě překvapení nebudou chybět tradiční taneční a pěvecká vystoupení dětí ze zdejší základní umělecké školy a své umění předvedou i tanečnice Reginy Rokové. Do ticha a tmy zahraje sólo vánoční koledy trumpetista, vystoupí i sólistky se známými vánočními písněmi a koledami a lidé na celém náměstí mohou zpívat s nimi. Stánky budou od 12, rozsvěcení stromu od 18 hodin.