KRÁSNO/ Jako součást mezinárodní aktivity ´Ukliďme svět´ se v sobotu uskuteční v Krásně akce ´Ukliďme Krásno´. Občanské sdružení Rozhled oslovilo spolky, organizace, firmy i podnikatele v obci s výzvou na zapojení se do této akce, oslovuje jednotlivé občany Krásna a tímto článkem i všechny ostatní, kteří mají Krásno a jeho okolí rádi. Akce začíná na náměstí v půl deváté a podle počtu účastníků se bude uklízet. V první řadě půjde o přístupové trasy na krásenskou rozhlednu, okolí Dlouhé stoky a okolí rozhledny. Pokud bude lidí dost, bude další lokalitou krásenské koupaliště. Součástí akce je i úklid okolo dětského hřiště, kolem sportovního areálu a úklid podél panelové cesty k místnímu lomu. Na závěr se na místním hřišti s pomocí TJ Baník Krásno uskuteční opékání vuřtů s občerstvením, které je pro zúčastněné zdarma.