"Je další dodatek ve smlouvě číslo šest. Jde o vady v projektové dokumentaci, jako například výměna madel u zábradlí či osvětlení. Zároveň jednáme s dodavatelem o navýšení ceny díla, jenž bude v případě spoluúčasti města 3,65 milionu korun. Jde zejména o rapidní navýšení cen oceli na trhu," uvedl 26. ledna starosta Sokolova Petr Kubis. Jeho slova potvrzuje i ministerstvo financí.

Definitivnímu dokončení a předání Krejcarové lávky v tuto chvíli stojí v cestě pouze odstranění malých technických nedostatků u zábradlí a jedné z bočních ramp. Zhotovitel zároveň s ministerstvem financí a městem Sokolov řeší svůj požadavek na navýšení ceny díla z důvodu růstu cen energií a stavebních prací v uplynulém období," řekl mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Hasičům v Chodově koupí město za 12 milionů novou cisternu. Ilustrační foto
Hasičům v Chodově koupí město za 12 milionů novou cisternu, starší je na prodej

Původní celkové náklady byly zhruba 58 milionů korun. Nyní se tak navýší podíl města i ministerstva, které z drtivé většiny projekt financuje. Lávku totiž zaplatí stát z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Jako neuznatelné náklady však vyřadil ze zakázky veřejné osvětlení a kamerový systém. Město se rozhodlo je zaplatit ze svého. Sokolováci na dokončení netrpělivě čekají, protože je spojnicí mezi Starým náměstím a parkem v bývalém Jižním lomu. Jde o jedinou bezpečnou přístupovou cestu pro pěší. Ze všech mostů a můstků, kterých je v Sokolově mnoho, byla Krejcarová lávka v nejhorším stavu. Město tu původní dokonce jeden čas muselo zcela uzavřít, a to kvůli bezpečnosti.

Termín dokončení výstavby byl průběžně upravován vzhledem ke skutečnostem, které se vyskytly na stavbě, i vzhledem k některým chybám a nepřesnostem projektu. V neposlední řadě posun termínu dokončení ovlivnila i pandemie covidu a současné dynamické změny cen. Otevření lávky je v kompetenci právnické osoby – města Sokolov.

"Ministerstvo financí si je vědomo, že občané Sokolova čekají na dokončení lávky, a činí všechny kroky pro to, aby stavba pokračovala i v této době významných ekonomických změn, zdražování energií a podobně. Zároveň však musí dohlížet na efektivitu a hospodárnost vynakládání veřejných prostředků a je povinno postupovat v souladu s uzavřenou realizační smlouvou a právními předpisy – zejména zákonem o zadávání veřejných zakázkách," dodal Běhal.