„Všichni to děláme dobrovolně, zadarmo. Ale chybí nám materiál. Kdyby se třeba dalo hokejistům o půl milionu méně, byli bychom dobře vybaveni.“ S těmito slovy přebral v pátek večer v Rytířském sále loketského hradu Vladimír Král z Vodní záchranné služby ocenění Křesadlo 2007. To uděluje každoročně Národní dobrovolnické centrum Hestia společně s Mateřským centrem Karlovy Vary vybraným dobrovolníkům.

Kromě vodního záchranáře získalo letos Křesadlo dalších pět lidí, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají ostatním. Celkem bylo letos nominováno pětadvacet dobrovolníků.

V loňském ročníku si ocenění odnesla například zakladatelka občanského sdružení Střípky Renata Nečová. Dobrovolníci ze Střípků chodí za starými lidmi do nemocnic a pečovatelských domů. Také letos porota ocenila práci tohoto sdružení a jedno z Křesadel si odnesla sedmnáctiletá Markéta Gossová. Ta už od svých třinácti let chodí za starými lidmi, aby si s nimi popovídala nebo je třeba jen držela za ruku. „Ocenění není jen moje věc, ale patří všem lidem kolem mě,“ podotkla Markéta s Křesadlem v ruce. Další z oceněných, Anna Hirtová z Farní charity Cheb, si zase postěžovala, že Křesadel je jen šest. Podle ní by si cenu prý zasloužilo mnohem více lidí. „Kovář už jich asi víc nezvládl udělat,“ usmívala se v Rytířském sále.

Křesadlo 2007 si z Lokte odnesl také František Havinger za celoživotní činnost v Horské službě, Milan Prokeš za celoživotní obětavou práci při rozvoji tělovýchovy a sportu v Lázních Kynžvart a Hana Šimková za zřízení útulku pro opuštěná zvířata v Ostrově a provozování canisterapie v domově důchodců v Nejdku.