V naprosté většině případů má karlovarské transfuzní oddělení dostatek dobrovolných dárců krve. Jde o lidi, kteří přicházejí po kontrole u svého praktického lékaře. Mezi dárci stále přetrvávají vyšší věkové kategorie, výjimkou mezi nimi nejsou ani šedesátníci.

„Cítím se naprosto zdráv a svědčí o tom i výsledky mých vyšetření. Chci proto chodit na odběry tak dlouho, dokud mi to lékaři dovolí,“ říká Pavel K., jeden z veteránů bezplatného dárcovství. Darovat krev pro pomoc jiným lidem, kteří drahocennou tekutinu nezbytně potřebují, považuje za normální.
„Darovat krev chodí i můj syn a vnuk. I když je pravdou, že mezi vnukovými vrstevníky je dárců celkem málo,“ říká pan Pavel.

Podle slov přednostky transfuzního oddělení Nemocnice Karlovy Vary Ludmily Rýdlové bývá nedostatek dárců například v období zvýšené nemocnosti, v období chřipek a podobně. „Relativně hodně krve je potřeba také v době prázdnin, protože se stává zvýšený počet úrazů dětí a podobně,“ doplňuje primářka Rýdlová. Dárci mohou na oddělení přicházet v úterý od šesti do devíti hodin, stejně tak je tomu v pátek.

Jestliže chce někdo krev darovat poprvé, musí mít potvrzení od lékaře, že netrpí nějakým zdravotním hendikepem, který by mu měl v odběru krve bránit. Dárce je dále pravidelně před odběrem vyšetřen na transfuzním oddělení, včetně rozboru krve. Mimo jiné se provádí i vyšetření krve na přítomnost proti viru HIV. Jedině důkladnými kontrolami dárců se dá předejít případné nákaze příjemců.

Pro mnoho dárců je v podstatě příjemné, že kromě dobrého pocitu z pomoci potřebným jsou také pod trvalou lékařskou kontrolou.
„Ne že by to bylo tak důležité, ale člověk tak aspoň ví, na čem je. A nemusí už vlastně chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři,“ usmívá se Karel M., také dárce krve. K bezplatnému dárcovství jej prý původně přivedla sázka s kamarády.