V červenci roku2007 nastoupil na funkci vedoucího OOP Habartov npor. Bc. Ladislav Šašek.
Pětatřicetiletý policista, který u policie působí od svých dvaceti let začínal po absolvování střední policejní školy u pohraniční policie.

Následně působil na obvodním oddělení Policie České republiky Sokolov, kde postupně prošel všemi základními funkcemi.
V roce 2002 nastoupil do funkce vedoucího obvodního oddělení PČR Horní Slavkov, kde působil pět let.

Habartovský policejní šéf má dvě děti a ve svém volnu se věnuje chovu domácí drůbeže a zahrádce.

Na otázku, jaké si dal předsevzetí do nového roku, nám odpověděl: „I když se to nemá říkat nahlas, v osobním životě bych si přál dokončit rekonstrukci rodinného domu a v profesionálním snížit kriminalitu na Habartovsku.“

Zajímalo nás také, jestli se v roce 2007 setkal se zklamáním a naopak kdy byl mile překvapen? A co jsme se dozvěděli?,,Zklamán jsem naším nezdarem při eliminaci nárůstu kriminality, se kterým jsme se potýkali na počátku loňského roku. A co mne potěšilo? Určitě bezvadná a perfektní spolupráce s představiteli obcí, které spadají do našeho služebního obvodu.“