Bilancování

Tak jako každý skládá na konci roku účty ,tak i obvodní oddělení v Habartově nám představilo své výsledky za rok 2007:
Ve srovnání s rokem 2006 vzrostla kriminalita o 39 případů. Habartovští policisté se s tím však poprali statečně a mohou se pochlubit i větším počtem objasněných případů a dopadených pachatelů. Policisté tak objasnili 203 případů, což v procentuálním vyjádření činní 86,38%.
Formou zkráceného přípravného řízení, kdy se pachatel může dostat do vězení během 14 dnů, bylo realizováno 77 případů, což je o 37 případů více než v roce 2006.

Nejvíce se policisté opět setkali s majetkovou trestnou činností a řešili přes čtyři desítky násilných deliktů. V roce 2007 zaznamenali nárůst případů řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění a řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.
Do výkonu trestu odnětí svobody bylo nuceně dodáno 17 osob a zajistili 13 osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

Další činnost:V 15 případech bylo policisty zdejšího útvaru použito donucovacích prostředků jako např. hmatů a chvatů sebeobrany, pout apod. Ve 3 případech došlo k fyzickému napadení policisty zdejšího útvaru jinou osobou. Naštěstí se to obešlo bez vážného poškození zdraví policisty.

A co na závěr?

Policisté z Habartova by chtěli touto cestou poděkovat občanům za jejich spolupráci v roce 2007. V řadě případů jste to byli právě Vy, kdo svými informacemi a iniciativou přispěli k rychlému dopadení nebezpečného pachatele, vypátrání hledané či pohřešované osoby či objasnění zapeklitého případu. A zato, že nejste lhostejní, Vám patří náš dík.

Doufáme, že i v roce 2008 se nám podaří udržet si Vaši důvěru a že nás budete vnímat nejen jako strážce zákona, ale především jako strážce Vašeho bezpečí.

Přejeme Vám i za všechny kolegy z okresu Sokolov úspěšný rok 2008.

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit na:
adrese Habartov, nám. Přátelství, č.p. 112
tel. č. 352 682 333
e-mail:
sooophabar@mvcr.cz
popřípadě prostřednictvím linky tísňového volání 158 nebo 112