Cenu za první místo si odnesl chebský kronikář Jindřich Josef Turek. Získal pět tisíc korun a diplom. Ručně psanou kroniku města Cheb, ilustrovanou malbami, vede kronikář Jindřich Josef Turek už od roku 1993. Autor se kompletně zabývá nejen textovou částí kroniky, ale i grafickou a výtvarnou stránkou. „Původně jsem byl řidičem autobusu a v roce 1965 jsem začal psát soukromou rodinnou kroniku. Na začátku devadesátých let mě už jako zaměstnance Městského úřadu Cheb přesvědčili kolegové, abych se stal kronikářem města,“ uvedl Turek.


„Na druhém místě se umístila kronika města Ostrov a kronikářka Walburga Mikešová. Získala s diplomem tři tisíce korun,“ uvedla Jana Pavlíková z Krajského úřadu Karlovarského kraje z oddělení informací a styku s veřejností.


V soutěži Kronika roku byla udělena dvě třetí místa. Získaly je kronika obce Stříbrná, kronikářka Hana Vojtěchová, a kronika města Kynšperk nad Ohří, kronikářka Věra Medvecká. Obě obdržely spolu s diplomem finanční částku dva tisíce korun. „Jako kronikářka pracuji od roku 2003 a baví mě to. Z ocenění jsem měla velikou radost a nečekala jsem to. Budu v tom pokračovat i nadále,“ uvedla Medvecká.


„Ceny vítězům předával náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jiří Behenský,“ uvedla Pavlíková.