Již delší čas se Obecně prospěšná společnost Krudum snažila o opětovné postavení rozhledny na bájné hoře Krudum. I když nadšení časem vyprchalo, přesto všichni dál věřili, že se jejich sen znovu vyplní. Bohužel brzy zjistili, že sdružení přes sebevětší snahu nesežene na stavbu finanční prostředky. Když už se zdálo, že situace je beznadějná, objevila se nečekaně nová šance.

Ozval se Český radiokomunikační úřad, který hledal v okolí nějaký vrchol vhodný pro své měřicí zařízení. Spolek s ním začal jednat o možné spolupráci.
Brzy skutečně došlo k dohodě o využití stožáru ČRÚ, na němž bylo nutné „jen“ dostavět ochoz a schodiště, to znamená zajistit chybějících čtyři a půl milionu korun, o které se stavba prodraží. Jakmile se tato informace objevila na veřejnosti, zvedla se v oblasti vlna protestů.

Napadali nás horliví novináři, chytající se každého stébla, jen aby ze situace vytěžili co nejvíce popularity, lidé, kteří se chtěli politicky zviditelnit, i normální občané, jimž chyběly informace o celkovém záměru. Všichni už dopředu věděli, jak věž bude hyzdit krajinu a ničit lesy v okolí.
Naštěstí včas zasáhl majitel pozemku – město Loket. Ten přes svou organizaci Loketské městské lesy projekt podpořil a dál pokračoval ve snaze zajistit dostatek financí na dostavění rozhledny.

Projekt se naštěstí nepodařilo zastavit a v současné době dospívá ke zdárnému konci. Dnes na Krudumu opět rozhledna stojí. Štíhlá, elegantní, dominantní. Kdo už ji viděl, „náhle“ usoudil, že je „docela hezká a zajímavá“. Nyní se provádějí dokončovací práce a za pár týdnů dojde ke slavnostnímu otevření pro veřejnost.

Všem, kteří finančně pomohli, bude jmenovitě veřejně poděkováno. Přesto zvláštní poděkování patří řediteli Loketských městských lesů Pavlu Scheuerovi, starostovi města Loket Jaroslavu Hlavsovi a mnoha dalším zaměstnancům města Loket díky nimž se podařilo dotáhnout tuto náročnou akci do konce.
Ale stavbou nic nekončí. Město Loket včas poznalo turistický potenciál, který v sobě okolí Krudumu ukrývá. Proto nezůstalo jen u stavby samotné rozhledny.

V nejbližší době dojde k provedení celkové parkové úpravy na vrcholku hory, všechny okolní cesty budou upraveny a opraveny, bude postaveno několik srubů pro potřeby turistů.
Celá tato část Císařského lesa bude sloužit turistům či dalším občanům, kteří zatouží prožít své volné chvíle v opravdu krásném prostředí, které zdejší kraj vrchovatě nabízí.

Luděk Jaša, OPS Krudum