„Za tu dobu se změnila pravidla v poskytování první pomoci,“ vysvětlil jeden z důvodů modernizované verze programu Hutta. „Zásadní změnou je, že při laické resuscitaci stačí masáž srdce. Vše ostatně spěje ke zjednodušování tak, aby první pomoc mohl účinně poskytnout i naprostý laik,“ doplnil.

Dalším důvodem, proč se členové asociace rozhodli oživit interaktivní kurzy první pomoci, jsou podněty ze škol, pro které je primárně určen. „Do našich projektů se zapojilo přibližně 1500 škol z celé republiky, tedy třetina všech, což považujeme za obrovský úspěch,“ pochlubila se Veronika Krajsová. Novinkou modernizované verze jsou interaktivní hry, které výuku první pomoci dělají atraktivnější, pracovní sešity a testové otázky. „Máme odezvu jak přímo od dětí, tak zprostředkovaně od jejich rodičů. Všichni si interaktivní kurzy pochvalují,“ doplnila prezidentka asociace.

Vzdělávací program je opět plně animovaný a postavu průvodce, bernardýna Benyho, namluvil Vladimír Čech. Jednotlivé kapitoly se zabývají základními pravidly první pomoci. Dětem se tak dostane odpovědi na otázky, jako je jak přivolat pomoc, jak poznat stav bezprostředně ohrožující život a podobně. „Nový program je dostupný on – line na webovém portálu zachrannykruh.cz i v rámci facebookového profilu asociace. Novinkou je, že umožňuje uživatelům generovat kód, díky kterému mohou kompletní příručku prezentovat na vlastních webových stránkách,“ dodal Hutta.