Stánky s rozličným zbožím zaplnily hrad i loketské náměstí. Na hradním nádvoří zněly koledy, vánoční písně nebo třeba balady. Provoněly ho krušnohorské vánoční speciality, třeba kouřící dívka, sýry, cukroví, klobásy, vzduchem se nesla i opojná vůně svařeného vína.

Návštěvníky pobavilo Pouliční divadlo, ve věštírně se dozvěděli, co je čeká a nemine. Děti se zabavily v andělských dílničkách. Všichni nahlédli pod ruce šikovných řemeslníků. A nad pořádkem bděli ostražitě habartovští prvorepublikoví četníci. Letošní trhy i pomáhaly. Lidé mohli přispět na léčbu čtyřleté Toničky.

Čilý ruch vládl i na náměstí, návštěvníci obdivovali vánoční strom a neodolali možnosti vyfotit se v saních tažených sobem.