Ne každý ví, že v útrobách kostela sv. Vavřince v Chodově se skrývá krypta rodu Plankenheimů. Radnice přiznává, že pohřebiště dnes není ve zcela dobrém stavu, a proto sem také nevodí veřejnost. V minulosti to ale bylo jiné. Krypta byla přístupná, a otevírala se dokonce i pro školní exkurze. „Moje maminka mi vyprávěla, že když byla malá, tak se do krypty dostali normálně se školou. Dokonce si pamatuje, jak tam ležely ostatky dětí nastrojených v šatičkách. To ale ještě byla sedmdesátá léta,“ pověděl místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

„My se domníváme, že krypta stála minimálně jednou pod vodou. Bylo to v době, kdy probíhala sanace kostela, takže se zaplavila. V těch sedmdesátých letech mohl do krypty kdokoli ze zedníků, takže se bohužel domníváme, že ostatky byly znehodnoceny. Třeba i tím, že tam někdo možná hledal něco zajímavého a hodnotného,“ zapřemýšlel místostarosta.

Radnice nyní bude chtít sehnat peníze na rekonstrukci vnitřku kostela i zmíněné krypty. „Její stav mi pořád nedá spát. Také proto zkoušíme různé dotační tituly, které by se na to hodily. Zdroje města na to zatím nemáme. Všechno je navíc spojené s archeologickým průzkumem, o kterém dopředu nikdo neví, jak může dopadnout. Ostatky totiž bude potřeba znovu uspořádat a uložit,“ zdůraznil Pizinger.

Rakve v kryptě jsou zdobené. Dokonce s nápisy. „Právě z archeologického výzkumu bychom se mohli dozvědět, kdo konkrétně zde leží. Už topografie z roku 1920 nám říká, že se jedná o členy rodu Plankenheimů, kteří se zasloužili o rozvoj Chodova. Také jsou tam ostatky faráře, který zde byl jako poslední pohřbený,“ doplnil místostarosta.

Město má s kostelem do budoucna velké plány. Především se bude snažit získat finanční prostředky z Norských fondů, pomocí kterých by zajistilo opravu interiéru. Jedná se zejména o výměnu elektroinstalace, zabudování ozvučení, odhalení starých fresek a vymalování celého vnitřku. Řídit se přitom chce dochovanými fotografiemi.

Památka je pro návštěvníky Chodova velkým lákadlem. Komu nestačí pohled zvenku, může požádat pracovníky sousedního infocentra, aby ho do kostela zavedli. „Byla jsem se v něm podívat loni u příležitosti hornických slavností. A musím říci, že mě nejvíce zaujaly varhany. Mám ráda atmosféru starých památek,“ svěřila se turistka Denisa.