Město plánuje letos investovat do oprav chodníků, ulic či nových ploch ze zámkové dlažby částku 10 milionů korun. Zveřejnilo také seznam lokalit, které se dočkají rekonstrukce. Jiné, podle lidí potřebující opravu, tak musejí počkat.

„Obrátila jsem se na vedení města s problémem, který se týká rozbité komunikace v Jiráskově ulici. Již několik roků je v naprosto nevyhovujícím stavu. Bydlí zde většinou starší lidé, kterým dělá chůze po tak rozbité komunikaci potíže. Chtěla bych vědět, zda oprava této komunikace je zahrnuta do plánu oprav v tomto roce, nebo jestli se najde nějaké jiné vhodné řešení," říká jedna z obyvatelek této sokolovské ulice.

„Komunikace Jiráskova není zařazena do plánu oprav na rok 2016. Omezené finanční prostředky byly směrovány do oprav, kde je nezbytná součinnost s opravami inženýrských sítí nebo jsou ve výrazně horším stavu a více dopravně zatížené. Plně však chápeme požadavek a komunikaci Jiráskova zařadíme do návrhu plánu oprav komunikací na další období. Bohužel nelze opravit ve městě vše najednou," konstatoval vedoucí odboru správy majetku Pavel Beran.

V plánu běžných oprav je hlavně rekonstrukce ulice Jednoty od mostu po křižovatku s ulicí Pionýrů za 2,3 milionu korun. Dále je to například chodník okolo základní školy v Křižíkově ulici za 1 milion korun. Stejnou částku město hodlá vynaložit na odvodnění pozemku u garáží za MEZDOS. Zde je však nutná ještě konzultace. Úprava asfaltu ve Slavíčkově ulici vyjde na 800 tisíc korun. Stejně tak i plocha ze zámkové dlažby u ZŠ Rokycanova. Na seznamu jsou i další ulice ve městě, které se v letošním roce dočkají oprav.

Řidiči i chodci se tak budou muset připravit na řadu dopravních omezení. Odměnou by jim měly být zrekonstruované komunikace ve městě.