Sokolovská radnice chce vylepšit práci kulturního domu. Rada i zastupitelstvo města budou o jednotlivých návrzích jednat na svých zasedáních.
Druhý sokolovský místostarosta Jaromír Dvořák například navrhl propustit zaměstnance a budovu svěřit do správy městské firmy Sokolovská bytová. „Je to protinávrh na oficiální materiál z odboru školství a kultury,“ uvedl Dvořák. Podle něj je tohle jen alternativní návrh vydaný k diskusi.
„Materiál byl stažený z jednání a připravuje se znova. Návrhů bylo totiž více a byly v nich velké rozpory. Proto se musí přepracovat,“ uvedl první místostarosta Zdeněk Berka. Podle něj je třeba připravit návrh, který bude kompromisní.


Ředitel sokolovského kulturního domu Jan Strejcovský si myslí, že veškeré komentáře a vydaná stanoviska jsou prozatím předčasné. „Sokolovští voliči si zvolili rozumné zastupitelstvo a to rozhodne. Až poté se k celé věci vyjádřím,“ řekl Strejcovský. Ten se funkce ředitele kulturního domu ujal před čtyřmi lety.
„Rada města dostane od jeho vedení vypracovaný návrh na vylepšení práce kulturního domu. Materiály projedná 4. září na jednání a předá je zastupitelstvu. To bude mít jednání 27. září,“ doplnil Dvořák.