Při záchraně života čtyřleté Viktorky, o které Deník informoval, pomohl při první pomoci kurz, který učitelka mateřské školy Stanislava Pilmanová absolvovala. Město Sokolov se proto rozhodlo umožnit podobnou zkušenost i ostatním pedagogům, kteří pracují s dětmi a podobné školení neabsolvovali.

Starosta Jan Picka označil čin paní učitelky za hrdinství a její záchranářské znalosti za inspirující pro všechny pracovníky s dětmi ve městě. „Zařídíme tato školení zaměstnanců ve všech sokolovských školách, ve kterých dosud neproběhla," potvrdil starosta.

„Určitě se na tom dohodneme s odborníky ze sokolovské nemocnice a uspořádáme záchranářské kurzy po jednotlivých školách," doplnila místostarostka pro školství, kulturu a sociální věci Renata Oulehlová.

Případ se stal vloni před Vánocemi. Jak potvrdila učitelka, kurz Českého červeného kříže, který mají v tamní školce všichni, jí velmi pomohl. „Stoprocentně mi pomohl, měli by ho mít všichni," potvrdila Pilmanová. Její slova potvrzuje i další z profesionálních zdravotnic, která se mimo svou zdravotnickou profesi věnuje aktivitám v Českém červeném kříži.

„Na výukovém modelu si účastníci kurzu mimo jiné zkusí nácvik záchrany života. Poté mají oproti ostatním tu výhodu, že si dokáží poradit v krizových situacích," řekla o účastnících podobných kurzů zdravotnice a zároveň předsedkyně chebské pobočky Českého červeného kříže Yvonne Veselá.