V roce 2008 vzniklo občanské sdružení Nový kurz v Novém Sedle, jehož předsedou byl na ustavující valné hromadě zvolen Milan Bauman. Cíle organizace jsou – organizace a podpora společenských a kulturních aktivit, informovanost a osvěta v základních životních situacích občanů a v neposlední řadě se aktivně podílet na ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě, vodních toků a zdrojů. Hlavní myšlenkou je pak sjednocení občanů.
„Sdružení vzniklo v podstatě kvůli tomu, že je ve městě absence kultury. Tím ale nechci říci, že by Nové Sedlo nedělalo žádné akce, samozřejmě že je pořádá. Tady je problém v tom, že naše město je složeno z nejrůznějších komunit. A my je chceme oslovit a podnítit k činnosti. Jde vlastně o takovou osvětu,“ vysvětlil Bauman.

V současné době má sdružení za sebou již dvě akce z konce minulého roku – diskotéku oldies s návštěvností okolo 130 lidí a dále zahájení prvního adventu se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu.
„Občané mohli ochutnat pečené kaštany a svařené víno. Pro naše nejmenší a mládež byl připraven teplý čaj,“ připomenul předseda.
Program občanského sdružení na letošní rok slibuje pestrý výběr z kulturních, společenských a přednáškových akcí. Koncem ledna se má například konat přednáška doktora Kučery na téma mitochondriální medicína a boj s obezitou.

Později, 6. února, se pak uskuteční koncert hudebního tělesa Červení panteři z Nové Role. Vstup na všechny akce je zdarma.
„V měsíci březnu je v plánu brigáda v lokalitě Loučky, kde se skupina dobrovolníků zaměří na úpravu terénu hřiště, okolí a parku. Součástí prací bude i vytvoření prostoru a zázemí pro děti a dospívající mládež z Louček,“ uvedl Bauman.

„Lidé za mnou na úřad stále chodí pro radu a zajímají se o nejrůznější věci. Proto jsem také sestavil program besed, kdy před veřejnost předstoupí lékaři, cestovatelé či sociální kurátor. Mluvit budeme také o kriminalitě mládeže nebo o problémech, které zase zajímají naše seniory,“ vyjmenoval předseda.
„Důležité je, aby veřejnost na přednášky chodila a zapojila se i do brigád. To je totiž tím hlavním mottem – stmelit občany,“ prohlásil. „Ve výhledu bych pak rád do našeho programu zařadil i turistiku. Zajistit autobus a vyrazit s lidmi za památkami a třeba i navštívit nějakou zajímavou výstavu,“ uvažuje Bauman.
Sdružení momentálně čítá patnáct členů a k tomu několik čekatelů. „Do dvou měsíců by nás mělo být asi dvacet pět,“ odhadl předseda. „Myslím si, že zájem ze strany lidí tady je,“ doplnil.