„Naším cílem je prostřednictvím vyhlašovaného dotačního titulu přispět k zajištění stability, udržitelnosti a rozvoji preventivních aktivit v Karlovarském kraji. Dotace jsou určeny na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí našich občanů. Pro letošní rok jsme na tyto účely vyčlenili z rozpočtu kraje 2 miliony korun. I zde, jako u mnoha dalších dotačních titulů, přesáhly požadavky žadatelů stanovenou alokaci, a to o více než 1 milion korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jak upřesnila mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová, celkem bylo přijato 29 žádostí, z toho 16 žádostí přišlo od obcí a 13 žádostí podaly nestátní neziskové organizace. Maximální výše dotace, kterou bylo možné získat, činila 150 tisíc korun. Každý z žadatelů mohl podat až 2 žádosti najednou. Návrh na rozdělení dotací předložila vedení kraje Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje.

Rekonstrukce tribuny v Kraslicích je prvním krokem k modernímu areálu
Rekonstrukce tribuny v Kraslicích je prvním krokem k modernímu areálu