Karlovarský deník jako první informoval o tom, že bývalý vlastník golfového hřiště v Cihelnách německý podnikatel Peter Vöcklinghaus žaluje Českou repubkiku v arbitráži kvůli zmařené investici právě na tomto hřišti.

Dvě golfová hřiště

O hřiště přišel podnikatel v konkurzu, za jehož hlavní aktéry vidí Vöcklinghausův právník Karel Jelínek exděkana Milana Kindla a jeho spolupracovníka Ondřeje Davida. Návrh na konkurz společnosti Komfort V.P. Cihelny, která hřiště vlastnila, podal přesně před osmi lety, tedy 16. října roku 2001, bývalý Vöcklinghausův společník Jaroslav Peterka.

Právě on figuruje v jiné kauze – ve sporu Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) s firmou Bohemian Golf & Country (BGC), která staví golfové hřiště u zámku v Kynžvartu. Peterka ovšem není jediným, kdo oba případy personálně spojuje. Vedle Peterky jde totiž i o právničku Evu Hrbotickou, dceru státního zástupce Augustina Hrbotického, který vyšetřování konkurzu Cihelen nakonec před lety odložil.

Dcera státního zástupce

Hrbotická byla zaměstnána jako právnička NPÚ. Jak už loni potvrdil šéf NPÚ Roman Procházka, památkáři se s ní nakonec museli rozloučit. Bližší důvody ovšem nechtěl tehdy sdělit.

Podle zdroje Deníku to bylo pro její neschopnost právě ve sporu NPÚ a BGC. „Řešila pohledávku, kterou dlužila tato firma památkovému ústavu. Šlo o částku pět a půl milionu korun, o které v analýze napsala, že je nevymahatelná. Jak se později ukázalo, tyto peníze byly vymahatelné, památkáři je dostali, nikoliv však za přispění paní Hrbotické,“ říká zdroj.

Kauza golfu v Kynžvartu je velmi složitá a sahá až do roku 1994. Podle informací Deníku si BGC od NPÚ pronajala pozemky v historickém parku zámku Kynžvart v tržní hodnotě 200 milionů na padesát let. V nájemní smlouvě se měla mimo jiné zavázat, že do roku 1999 zde postaví mistrovské golfové hřiště a zároveň že areál parku zvelebí a bude ho udržovat. Nic z toho se však nestalo.

„Nájemci na park, který je kulturní památkou, deset let nesáhli. Měli udělat plán údržby, což se nestalo. Navíc se časem zjistilo, že BGC dluží památkovému ústavu nájem ve výši čtyř milionů, k čemuž naskakovaly úroky. Také se přišlo na to, že firma užívá další pozemky NPÚ bez jakékoliv nájemní smlouvy, a tedy neoprávněně,“ pokračuje zdroj Deníku.

Golfisté tvrdí: nájemní smlouvu dodržujeme

Prezident BGC Martin Štěpánek odmítá, že by nájemci nedodržovali nájemní smlouvu. „Smlouva byla uzavřena v roce 1994 a žádný termín v ní stanoven nebyl. Není ani pravda, že bychom v parku dělali takové úpravy, na základě nichž by utrpěl charakter kulturní památky. My jsme smlouvu přebírali až v roce 2004, do té doby projekt vlastnil pan Zavázal, který také smlouvu s památkáři uzavřel,“ kontruje Štěpánek.

Nájemce dostal pokutu

Že vše nebylo ze strany BGC v souladu se zákonem, potvrdil nyní ale i krajský úřad. Ten totiž před pár dny udělil nájemci parku statisícovou pokutu. „V uplynulé době jsme řešili správní řízení ve věci spáchání správního deliktu, kterého se měla dopustit společnost Bohemian Golf & Country Invest, že provedla obnovu národní kulturní památky zámku Kynžvart bez závazného stanoviska krajského úřadu, čímž naplnila skutkovou podstatu správního deliktu zákona o státní památkové péči. Ve věci bylo vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci 29. září letošního roku. Společnosti byla uložena pokuta ve výši 280 tisíc korun, jejíž splatnost je třicet dnů,“ informuje mluvčí úřadu Jana Pavlíková.

Památkáři chtějí dohodu

Ke složitému sporu se dnes může vyjadřovat pouze ústřední vedení NPÚ. „S nájemci vedeme jednání, k dohodě by mělo dojít do konce listopadu. Na případu pracuje právní oddělení našeho ústředního pracoviště,“ vysvětluje mluvčí památkářů Zdeňka Kalová. Ta potvrdila, že v případu padlo i několik žalob, které stále nejsou dořešené. Jedna z nich by se měla týkat i vyklizení pozemků na základě jejich neoprávněného užívání. „Pokud dojde k dohodě a obě strany dospějí k oboustranné spokojenosti, žaloby by se mohly stáhnout,“ dodává mluvčí NPÚ.

Štěpánek vyloučil, že by Hrbotickou znal. „Její jméno mi nic neříká. Co se týče pana Peterky, ten pro nás hřiště staví. Sami jsme ho kontaktovali před třemi nebo čtyřmi lety, protože jsme věděli, že postavil hřiště v Cihelnách a že je v tomto oboru odborníkem,“ pokračuje prezident BGC.

Sám Peterka jakékoliv propojení s kauzou Cihelny odmítá. „V Kynžvartu působím pouze jako poradce. Paní Hrbotickou neznám,“ reaguje Peterka.

Hrbotická se s redaktory Deníku odmítla bavit. Stejný postoj zaujal i její otec – státní zástupce v případu Cihelen.

Shoda náhod?

Hrbotická měla vystudovat plzeňská práva.Její kancelář se nachází na stejné adrese jako advokátní kancelář Aleny Kasalové, správkyně konkurzní podstaty golfového hřiště v Cihelnách. Ta jako jediná byla v této kauze nakonec obviněna. Kasalová proti tomu podala tehdy protest a Hrbotický následně její obvinění zastavil.

Nejvyšší státní zastupitelství žádá informace

Kauza Cihelny se ale možná začne znovu prošetřovat. Vyplývá to z informací Nejvyššího státního zastupitelství. „Nejvyšší státní zastupitelství není a nebylo v předmětné věci dozorovým ani dohledovým orgánem. Bližší informace je proto třeba požadovat od Krajského státního zastupitelství v Plzni a od Vrchního státního zastupitelství v Praze. Nicméně vzhledem k informacím obsaženým v denním tisku si Nejvyšší státní zastupitelství od nižších stupňů vyžádá k danému případu informace,“ dodává mluvčí zastupitelství Renata Malinová.