„Potřebujete finanční podporu na kulturní projekty, projekty obcí, vědecké, výzkumné projekty, semináře, společný projekt výměnného pobytu českých a polských studentů a žáků škol druhého stupně a máte možnost tento projekt realizovat s polským partnerem?

Pak stále můžete využít podporu svého česko-polského projektu, kterou nabízí Česko-polské fórum.

„Česko–polské fórum nabízí finanční podporu pro nevládní neziskové organizace, obce, univerzity, školy a příspěvkové organizace v Karlovarském kraji. Na projekty jsou připraveny až 2 miliony korun,“ vysvětlila podstatu projektu Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Přihlášky spolu s projekty je nutné doručit nejpozději do 31. března 2009 na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí, kancelář strategie, analýz a projektového řízení, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1.

„Smyslem pomoci je upevnění přátelských vztahů s organizacemi působícími na polském území,“ doplnila Bocková.

(red)