Sokolov bude mít příští rok schodkový rozpočet, a to o 63 milionů korun. Stane se tak zejména kvůli velkým letošním projektům, jako je rekonstrukce koupaliště, čistírny odpadních vod či oprava ulic na Vítězné.

Sokolov bude mít v roce 2015 schodkový rozpočet s příjmy 607 milionů a výdaji 670 milionů korun. A jak ztrátu město pokryje? Přebytkem hospodaření z letošního roku a překlenovacím úvěrem na předfinancování dotovaných projektů.

„Celkově by tak hospodaření města mělo být vyrovnané," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Pro rozpočet musejí ještě zvednout ruku zastupitelé. Jak upřesnil, z kapitálových výdajů budou největší položkou projekty, se kterými začalo město letos a budou v příštím roce pokračovat.

„Především jde o rekonstrukci městského koupaliště, která bude stát celkem 50 milionů korun. Bude se dělat oprava silnice Vítězná za 9,8 milionu, dokončí se intenzifikace čistírny odpadních vod, která má stát celkem 100 milionů a v příštím roce by se na ni mělo dát ještě asi 20 milionů," vypočítal Jakobec.
V příštím roce přidá město na opravy škol. „Letos jsme výdaje na školy nepatrně snížili, protože se dělala zateplení, tak částku zase navýšíme na 15 milionů korun," doplnil místostarosta Jakobec.