Výuka tak bude probíhat jen v části školy. Zbytek žáků bude na výuku chodit do městského domu kultury. Odloučené pracoviště má škola také v Březové. Práce v budově by měly skončit v prosinci tohoto roku.

„Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci v budově ZUŠ na Starém náměstí, a tím uzavření učeben hudebního oboru v hlavní budově bude probíhat výuka dotčených tříd v náhradních prostorách Městského domu kultury Sokolov – učebny v levém křídle budovy,“ informuje rodiče vedení školy.

Vzhledem k možnostem MDK je nutné tomuto přizpůsobit rozvrhy individuální a kolektivní výuky a ostatní činnost školy.

Vedení ZUŠ proto žádá převážně rodiče žáků o trpělivost, pochopení a vstřícnost. V budově na Starém náměstí bude od září 2018 probíhat výuka výtvarného a tanečního oboru a některých učitelů hudebního oboru. Kompletní seznam učitelů a učeben je uveden na webových stránkách školy.

V ZUŠ se mění stropní konstrukce nad druhým patrem a poté proběhne vestavba tříd do neobývaného půdního prostoru, kde nebudou chybět ani nová sociální zařízení. Bude provedena úprava stávající dispozice, přirozené denní světlo bude zajištěno osazením nových střešních oken. Hodnota zakázky je sedm milionů korun bez DPH.