Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří je hlavním dějištěm místního společenského života. Organizace zajišťuje kulturní a vzdělávací akce – koncerty, divadelní představení, společenské zábavy, kurzy či přednášky. Kromě toho zde sídlí kino. Ve vedlejší hospodářské činnosti pak provozuje cestovní agenturu, půjčovnu filmů a zajišťuje přístup k internetu pro veřejnost.

„Kultura ve městě funguje. Kulturní stánek zde máme a probíhají v něm nejrůznější zajímavé akce. A to nejenom promítání, ale i školní vystoupení, hrají zde místní ochotníci a nechybí ani koncerty,“ prohlásil starosta Kynšperka nad Ohří René Bolvari.

Současně poukázal na největší hendikep – město nemá vlastní kulturní sál. „Přiznávám, je to špatně. Kynšperk nemá sál, kde by se daly pořádat taneční zábavy nebo plesy. Město by si to zasloužilo, avšak zatím bohužel,“ pokračoval Bolvari. „Máme vypracovaný projekt na rekonstrukci bývalé sokolovny na takzvané multifunkční společenské centrum. Byť jsme ale do jeho zpracování v minulém volebním období vložili dost finančních prostředků, nevidím moc reálně, že bychom byli schopni tento záměr v dohledné době zrealizovat. Bohužel,“ doplnil starosta s tím, že se jedná o investici v desítkách milionů korun, jejíž součástí je nejen samotná rekonstrukce, ale i přístavba a vybudování venkovního areálu u bývalé sokolovny.