Okresní soud v Sokolově vyměřil v pondělí šestapůlletý trest odnětí svobody pro Vojtěcha Janečka a Pavla Němečka. A to za loupež, vydírání, útok na veřejného činitele, maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolené ozbrojování. Janeček v únoru loňského roku se zbraní v ruce přepadl zdravotní eskortu kynšperské věznice, která doprovázela odsouzeného Němečka na vyšetření v sokolovské poliklinice. Na celou akci se oba předem připravili. Na všem se údajně domluvili pomocí mobilního telefonu, jenž se později našel ukrytý v Němečkově cele.

Po jeho útěku Věznice Kynšperk nad Ohří přijala řadu bezpečnostních opatření. Jedním z nich je například posílení eskort příslušníkem se služebním psem.
„Provádění eskort se řídí vnitřními předpisy. Při hodnocení bezpečnostních rizik, která by mohla narušit jejich průběh včetně možného útěku, se mimo jiné vychází ze znalosti osobnostní charakteristiky vězně, z povahy trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, ze způsobu jejího spáchání i z dosavadního průběhu výkonu trestu,“ sdělila mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková. Ta současně poznamenala, že zjistit předem, že by vězeň mohl chtít uprchnout, není tak jednoduché.

„Svůj motiv obvykle vězněná osoba navenek nemanifestuje. Odhad možného rizikového jednání odsouzeného, jakým by mohl být i případný útěk, vzniká jednak na základě poznatků psychologa a dalších pracovníků, kteří jsou s odsouzenými v přímém kontaktu. Tyto poznatky vyplývají z osobnostní charakteristiky, z jeho chování a projevů. Dále pak na základě skutečností, které jsou věznici známy, jako je další trestní stíhání a hrozba dalšího, zejména vysokého trestu, narušené sociální vztahy a silné vazby na něj a mnohé jiné aspekty. Tyto faktory jsou posuzovány například při rozhodování o přerušení výkonu trestu nebo o zařazení na určitý typ pracoviště,“ vysvětlila Bělíková.

„V případě plánovaných eskort do civilních zdravotnických zařízení s těmito poznatky zaměstnanci věznice pracují, a to každý týden při jednání bezpečnostní komise. Samozřejmě také operativně, kdykoliv se o případných nových skutečnostech dozvědí,“ pokračovala.

A jak se věznici daří odhalovat pokusy, kdy se někdo zvenčí snaží vězňům dodat mobilní telefony? Po Němečkově zmizení se totiž jeden aparát našel i v jeho cele. S komplicem Janečkem se tak mohl předem domluvit, kdy a jakým způsobem se přepadení vězeňské stráže uskuteční. „Díky přijatým opatřením a častějším, účinným kontrolám se daří potlačovat nezákonnou činnost osob, které se snaží tímto způsobem narušovat účel výkonu trestu odnětí svobody. Pověřený policejní orgán naší věznice úzce spolupracuje s místně příslušným oddělením policie v Kynšperku nad Ohří, kterému se díky předávání získaných poznatků ze strany věznice daří na vysoké úrovni mapovat trestnou činnost a zahajovat úkony trestního řízení proti konkrétním osobám,“ uvedla Bělíková.Současně zmínila loňský případ, kdy dvě ženy společně odeslaly zásilky adresované třem odsouzeným do kynšperské věznice, ve kterých personál nalezl ukryté tři mobily. „Poslední pokus o nelegální dodávku šesti mobilních telefonů, SIM karet a nabíječek do věznice překazil příslušník strážní zásahové hlídky v prosinci minulého roku. To nalezl batoh s telefony pohozený v blízkosti oplocení věznice. Tehdy se neznámý pachatel pokusil o vpašování mobilních telefonů s využitím amatérsky zhotoveného katapultu,“ uvedla mluvčí.

„Nižší výskyt mobilních telefonů dokládá opodstatněnost přijatých opatření a zvýšeného zákonného tlaku na odsouzené v podobě častějších důkladných kontrol i s využitím dalších technických prostředků,“ doplnila.

Podle ředitele nápravného zařízení Vlastimila Kříže se do vězení nikdo nedostává za odměnu a dobrý skutek. „Vězení není hotel ani škola v přírodě a všechny kroky současného vedení vedou k upevnění pořádku a kázně,“ konstatoval Kříž.