S podzimem a chladnějšími dny se blíží termín, kdy je nejlepší čas na očkování proti tomuto virovému onemocnění, které může být za určitých okolností velmi komplikované.
Chřipka bývá podle odborníků v očích pacientů často zaměňována s jinými onemocněními. Jak chřipku rozpoznat, léčit a především jak samotnému onemocnění zabránit, vysvětluje Jan Draský, praktický lékař Nemos ambulance v Sokolově.


Jak chřipku rozpoznat
„Chřipka je virové onemocnění napadající dýchací cesty. Klinické potíže přicházejí velmi rychle z hodiny na hodinu a jsou hlavně celkového charakteru. Bývá vysoká horečka, bolesti svalů a kloubů, může se vyskytnout dušnost a neproduktivní kašel. Místní příznaky, jako je bolest v krku či rýma, jsou méně časté," popisuje lékař. „Onemocnění se šíří kapénkovou cestou, tedy vzduchem, ale i kontaminovanými předměty nebo třeba podáním ruky. Je tedy zapotřebí dodržovat základní hygienická opatření, mýt si ruce a hlavně být ohleduplný, například kašlat pouze do kapesníku, vyhýbat se kolektivu či přímo nosit roušku," pokračuje Draský.

Jak chřipku léčit
„Léčba je v nekomplikovaném případě symptomatická, tzn. hlavně klid na lůžku a užívání běžně dostupných léčiv snižujících horečku a tlumících bolesti. Mezi tyto léky patří paracetamol, ibuprofen a další. Při bakteriálních komplikacích se nasazuje léčba antibiotiky či přímo antivirotickými léky – toto však je zapotřebí zřídkakdy a léčba je následně vedena cestou infekční ambulance. Onemocnění běžně odeznívá samovolně za 1-2 týdny, za jistých okolností se ale může komplikovat například zápalem plic (ať už přímo virovým, či nasedající bakteriální superinfekcí – hlavně senioři a imunitně oslabení) či virovým zánětem srdečního svalu, který může vést až k potřebě transplantace srdce (spíše mladší a opakovaně chřipku přecházející jedinci), " vysvětluje.

Jak chřipce zabránit
Chřipka je vysoce nakažlivá, sami však můžeme do jisté míry ovlivnit, jestli se nakazíme, pomáhá očkování. Očkovací látka se připravuje každý rok tak, aby byla účinná na takový virus chřipky, který se bude v daném roce pravděpodobně vyskytovat. „Očkování proti chřipce je bezpečné, a to i pro těhotné ženy od druhého trimestru a děti od 6 měsíců věku. Očkování podstatně snižuje výskyt onemocnění chřipkou, ale také zmírňuje průběh onemocnění i komplikací, pokud se přesto vyskytne. Ideálním časem pro očkování je říjen až listopad, ochrana nastupuje cca za 14 dní po aplikaci," popsal lékař.
Očkování je buďto hrazeno v plné výši zdravotní pojišťovnou – pro klienty nad 65 let věku, osoby s chronickými onemocněními (diabetes, astma, choroby srdce a cév, hemodialýza, choroby krve po transplantaci krvetvorných buněk), nebo je placeno přímo klientem, pokud nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií. Cena je v takovémto případě 300 korun.