Příspěvky na hospodaření vlastníkům lesů nebude dočasně vyplácet Karlovarský kraj. Podle jeho vedení je to důsledek celosvětové hospodářské recese, která má za následek snižování celostátního výběru sdílených daní. To způsobilo, že kraj přistoupil k řadě úsporných opatření na výdajové stránce svého rozpočtu. „V souvislosti s tím se vedení kraje rozhodlo pozastavit výdaje z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství pro vlastníky lesů v kraji,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Omezení se týká i žadatelů, kteří již v tomto roce podali odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje svoji žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích.
„Zvážili jsme současnou situaci v lesním hospodářství a doufáme, že poskytování příspěvků vlastníkům lesa budeme moci opět brzy obnovit,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.

Kraj poskytuje tento příspěvek ze svého rozpočtu především na obnovu lesů poškozených imisemi, na obnovu, zajištění a výchovu porostů nebo na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Pro letošní rok bylo na příspěvky vyčleněno okolo 12 milionů korun.