Pokuta za nevysazené stromy, nečerpané dotace, neodklizené stromy po lednové kalamitě a hrozba kůrovce. Tak vypadá podle starostky Krásna Lenky Sidorjakové lesní hospodářství obce. Na posledním zasedání zastupitelů proto navrhla s okamžitou platností odvolat lesního hospodáře Františka Bejčka. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Než obec najde nového hospodáře, bude obecní lesy spravovat společnost Loketské městské lesy. Té chce pronajmout své lesy i sousední Horní Slavkov. Ani starostka Slavkova není spokojená se správou lesů, kterou mají na starosti technické služby.
„Nesouhlasí lesní evidence se zjištěním provedeným při pochůzkách. Například byly vykázány prořezávky, ale ty nebyly provedeny. Nebyl splněn termín zalesnění, a obec tak čeká pokuta. Jak vysoká, zatím netuším,“ shrnula výsledky zprávy Lenka Sidorjaková. „Tuto zprávu jsem neviděl a nevím, co v ní je,“ řekl v pátek večer František Bejček. Podle zprávy bylo hospodaření v Krásně vedené neprofesionálně, ve výkazech bylo množství chyb a nikdo nečerpal dotace určené právě na práce v lesích.