V Karlovarském kraji budou letos zahájeny projekty silničních staveb za více než milionů korun. Jedním z největších bude obchvat Sokolova, kde se realizační cena nákladů první části obchvatu vyšplhá na 153 miliony korun.

Stavba začala v březnu a silnice povede po západní straně města směrem do Svatavy. Po dokončení by se měla zklidnit doprava v centru Sokolova, kde projede až 20 tisíc automobilů za den. První část trasy bude hotová na podzim 2014.

Stavbu hradí stát ze svého programu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných firem. „To, že se město Sokolov přímo investičně nepodílelo na této akci, je na celé stavbě asi nejhezčí," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Stavba naváže v budoucnu v Kraslické ulici na již hotový severní obchvat. „Budou tak vyřešeny problémy s tranzitní dopravou," dodal Jakobec. Řidiči se již nemohou dočkat. „Stál jsem nedávno v koloně až u Lomnice před Sokolovem, protože v křižovatce na Šenvert se stala dopravní nehoda. Přijel jsem pozdě na pracovní schůzku," stěžoval si Milan z Kraslic.

Na první část obchvatu Sokolova navazuje jeho druhá část, na kterou bylo letos v březnu vypsáno výběrové řízení. Ta by mohla být dokončena do poloviny roku 2014.